Mimi Mokka / Fuusio75-vastaavaksi

Hello!

Täällä huutelee Mimi, nimittäin neljännen vuoden fyysikko ja jo pitkäaikainen kilta-aktiivi. Fuusiovastaavuus on ollut jo pitkäaikainen haaveeni, jonka haluaisinkin nyt toteuttaa ISOsti hakemalla yhdeksi Fuusio75-vastaavista.

Kolme neljännesvuosisataa on pitkä ja kunnioitettava taival, täynnä värikästä historiaa. Fuusio75 edustaa minulle uutta sivua killan historiassa – muistamme killan historiaa, mutta ennen kaikkea juhlistamme killan tulevaisuutta.

Minulla on kokemusta jos minkälaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Niin sanotusti ruohonjuuritasolle olen päässyt jo fuksivuonna toimiessani hovimestarina killan sitseillä. Myöhemmin ISOvastaavana pääsin järjestämään paitsi ISOsitsejä, myös ISOtoimikunnan 20-vuotista taivalta merkinnyttä arvokasta juhlaa. Ahkerana vuosijuhlavieraana olen saanut myös jonkinlaista perspektiiviä vuosijuhlien järjestämiseen.

Muista vuosista poiketen Fuusio75 tuo tullessaan myös oman rekrytyn toimikuntansa. Toimikunnan vetäjänä pyrkisin ensisijaisesti omien ideoideni esille tuomisen sijaan tukemaan toimikunnan jäseniä itsensä toteuttamisessa ja parhaan mahdollisen vuosijuhlan rakentamisessa.


Ympäripyöreästi visioni Fuusio75-juhlavuodelle:

Killan eri osa-alueita ja toimihenkilöiden osaamista yhdistellen luodaan monipuolinen ja juhlava juhlavuosi, josta löytyy tekemistä ja kokemista kiltalaisille vuosikurssista riippumatta. Itse pääjuhla toteutetaan koronatilanteen salliessa normaaliin tapaan ja tietysti puolipyöreiden vaatimalla arvokkuudella.


Se siitä tältä erää. Mikäli mieleen nousi kysymyksiä, sellaisia voi toimittaa allekirjoittaneelle TG-osoitteeseen @mokkamaster.

Mimi

Vastaan myös jo valmiiksi Velman esittämiin kysymyksiin!

Mitä hommia toimikunta tekisi ja millaisia vastuita heille annettaisiin?

  • Lähtisin siitä, että toimikuntalaisille jaetaan vastuita mielenkiinnonkohteiden mukaan. Näitä voisivat olla esimerkiksi juhlavuoden visuaalinen ilme, erilaiset juhlavuoden tapahtumat ja niiden koordinointi, pääjuhlan esiintyjät, cocktail-tilaisuus jne. Paljon riippuu tietysti toimikuntalaisten omista toiveista, mutta itse delegoisin tehtäviä mahdollisimman paljon. Fuusio75 on kuitenkin kokonaisuutena hyvin laaja, ja 2-3 fuusiovastaavalle aika tunkki.

Kuinka usein toimikunta kokoustaisi?

  • Keväällä ja kesällä mahdollisesti noin kerran kahdessa viikossa tai harvemmin, syksyllä ja talvella todennäköisesti kerran viikossa. Kokousten ensisijainen tarkoitus olisi tuoda eri osa-alueista vastaavat toimikunnan jäsenet yhteen ja tehdä tarvittava tilannekatsaus osa-alueiden etenemiseen.

Kuinka tiivistä yhteistyötä toimikunta tekee fuusiovastaavien kanssa?

  • Itse näkisin, että tilanne, jossa toimikunnan jäsenet ovat mahdollisimman lähellä fuusiovastaavia, palvelee kaikkia parhaiten. Fuusiovastaavat ovat vastuussa juhlavuoden toteutumisesta ja asioiden etenemisestä, mutta toimikunnan jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa juhlavuoden ilmeeseen. Näkisinkin, että tärkeintä on, että juhlavuodesta tulee toimikunnan, ei fuusiovastaavien, näköinen.

Mimi