Päiviä Wappuun 9: #WappuApu / 9 Days until Wappu: #WappuApu fundraise

#WappuApu
Pinja Helasuo

Wappu on yhteisöllisyyden juhlaa, jossa korostuu ystävien ja opiskelukavereiden kanssa vietetty aika. Juhlintaa ei tänä vuonna päästä juhlimaan suurissa joukoissa, kuten perinteisesti, mutta yhteisöllisyyden tunne on yhä tärkeää, etenkin tänä vuonna.

Moni nuori jää tahtomattaan erityisesti korona-aikaan sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle. Mieli ry:n tänä vuonna tuottaman kuormittavuuskyselyn mukaan 8-24-vuotiaista 42 % kokee yksinäisyydestä ja 41% sosiaalisesta eristäytymisestä kuormitusta paljon tai melko paljon. Nuoret tuntevat, ettei ole ketään, jonka kanssa jakaa asioita, kehen luottaisi tai kenen kanssa vain viettäisi aikaa ja juttelisi.

Fuksitoimikunta on käynnistänyt osana Wapun ajan fuksipeijaisia WappuApu-keräyksen nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Keräys on toteutettu osana HelsinkiMission kanssa, ja kaikki varat ohjataan heidän nuorten yksinäisyyttä ehkäisevään työhön. Keräykseen voi osallistua 10.5. asti osoitteessa wappu.fi/apu

Yhdessä voimme auttaa toisiamme selviämään paremmin tästä poikkeuksellisesta vuodesta :smiling_face_with_three_hearts:

Valoisaa Wappua!

:boom:Haaste kaikille::boom:

  • Ota yhteyttä koulututtuihin, joihin et ole ollut yhteydessä nyt korona-aikana! Toivota vaikka hyvää Wappua ja kysy mitä kuuluu :blush:

Mitä tehdä, jos itsestä tuntuu yksinäiseltä ja ahdistaa?

  • Apua on tarjolla. Aallolla on opintopsykologeja, ja esimerkiksi HelsinkiMissio tarjoaa maksutonta lyhytaikaista keskusteluapua osoitteessa helsinkimissio.fi/kriisipiste. Nyyti ry on kerännyt muita avun tarjoajia osoitteeseen. https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/.
  • On tärkeää olla itse aktiivinen ja etsiä toisten seuraa, vaikka se voi olla vaikeaa ja tuntua haastavalta. Kilta tarjoaa erilaisia tapahtumia jäsenilleen, mutta kavereita voi löytää myös esimerkiksi eri yhdistyksistä tai kerhoista. AYY:n kaikki yhdistykset löydät osoitteessa https://www.ayy.fi/fi/yhdistyslistaus

#WappuApu fundraise
Pinja Helasuo

Wappu is a time of communality and joy, in which the time spent with friends and the student community is in a great role. This year the celebration won’t be in large crowds as before, but the feeling of communality is maybe more important than ever.

Especially during the pandemic, many young people have unvoluntarily been left out of social networks. In a survey conducted by Mieli ry this year, from 8-24 year olds 42% are burdened by loneliness and 41% from social distancing either much or very much. Young people feel, that there’s no one to share things with, to rely on or simply to spend time and talk with.

Fuksi Committee has launched a fundraise, WappuApu, on 31.3 as a part of the Fuksipeijaiset to fight the situation and raise awareness about the topic. WappuApu supports HelsinkiMission’s work in decreasing the loneliness among young people and students, to whose mental health the ongoing pandemic has affected greatly. You can participate in the fundraise at wappu.fi/apu until 10.5.

Let’s help each other to get through these difficult times together! :smiling_face_with_three_hearts:

Valoisaa Wappua – Wishing you a bright Wappu!

:boom: Challenge to everyone::boom:

  • Message or call your school buddies you have not been in touch with in while! You can, for example wish a nice Wappu and ask how they are doing :blush:

What to do if you feel lonely and anxious?

  • There is help. Aalto has free psychologists for students, and for example Nyyti ry has collected a list for different associations that offer discussion help. https://www.nyyti.fi/en/opiskelijoille/loyda-apua/
  • It is important to stay active and try to find places to get friends from, though it can be difficult and feel burdensome. The Guild offers a variety of different events, but you can also find friends from different clubs and association. Check the associations within AYY from here: https://www.ayy.fi/en/list-of-associations
3 tykkäystä