Etäopiskelukyselyn tulokset / Results from the remote studying survey

– This post is about the results of the remote studying survey conducted in March. The survey was done in cooperation with the other SCI Guilds. Unfortunately, this post is only in Finnish because the analysis of the results has been done in Finnish. Once the university’s translators have translated the summaries into English, I will post them in the comments of this thread. My apologies for this.

Moikka!

Ensinnäkin iso kiitos teille kaikille, jotka vastasitte SCI kiltojen yhteiseen etäopiskelukyselyyn! :heart_eyes: Fyysikkokillan alla olevista pääaineista oli huikeat 102 vastausta. Kokonaisuudessaan kysely keräsi 355 vastausta ja kaikki SCIn killat ja opintolinjat olivat edustettuina. Suuri kiitos myös huikeille opintoadjutanteille, jotka auttoivat minua purkamaan TFM ja QT opiskelijoiden tuloksia!

Onneksi olkoon myös fyysikkokillan arvonnan voittajille Katri Haapalinna, Ella Hakala, Leevi Rönty ja Jerry Aunula!

Etäopiskelukyselyn tuloksien analysointi on nyt valmistunut. Teimme SCI opintovastaavien kanssa kolme yhteistä tiivistelmää: (1) tiivistelmä opiskelijoiden fiiliksistä numeerisen datan perusteella, (2) tiivistelmä fiiliksistä avointen vastausten perusteella ja (3) tiivistelmä opetusmenetelmiin keskittyneestä palautteesta. Kaikissa tiivistelmissä myös käsiteltiin jossain määrin opiskelijoiden toiveita hybridimuotoon siirtymiseen liittyen.

Ensimmäisestä kahdesta tiivistelmästä kiltojen puheenjohtajat ovat keskustelleet Dekaanin kanssa. Kaikki kolme tiivistelmää olemme jakaneet SCIn opetuksen johtoryhmälle. SCIn opetuksen johtoryhmään kuuluu laitoksen johtajia, pääaineiden vastuuprofessoreita, opetuspalveluiden henkilökuntaa ja kiltojen opintovastaavat. Tämän kokouksen kautta materiaalit on jaettu eteenpäin SCIn opetuksen kehityksestä vastaavalle ryhmälle ja ainakin kaikille matematiikan laitoksen – ja luultavasti myös muiden laitosten – opetushenkilökunnalle. Saimme myös kuulla, että tietotekniikan laitoksella tuloksista oltiin jo keskusteltu heidän opekahveilla. Yliopiston kääntäjät työstävät parhaillaan englannin käännöstä opetusmenetelmiin keskittyneestä tiivistelmästä, jotta se voidaan jakaa myös englannin kieliselle opetushenkilökunnalle.

Tiivistelmät kyselyn tuloksista saivat erittäin hyvän vastaanoton. Opetushenkilökunta kiitti kovasti ja olivat aidosti kiinnostuneita tuloksista. Vaikutti siltä, että opetushenkilökunta ajatteli pystyvänsä hyödyntämään tätä informaatiota. Pääaineiden vastuuprofessorit pyysivät heti lupaa jakaa nämä ohjelmiensa opettajille.

Eräs aihe, josta heräsi keskustelua oli breakout-huoneiden käyttö. Muutama opetuksen johtoryhmän kokouksessa vähän hämmästyi, etteivät opiskelijat suurimmilta osin pidä niistä. Kuitenkin, monet professorit olivat samaa mieltä opiskelijoiden kanssa siitä, että breakout-huoneet ovat laiska tapa opettaa ja ajan hukkaa ellei niitä ole suunniteltu erittäin hyvin. Tietotekniikan laitoksen kahveilla (kun juttelivat tiivistelmistä 1 ja 2) he olivat kuulemma hyvin samoilla linjoilla opiskelijoiden kanssa – vain tenteistä he olivat täysin eri mieltä, eli toivoisivat valvotut tentit. Tulokset nähtiin myös olevan linjassa AllWell? tulosten kanssa. Tämä on hyvä, sillä ne antavat lisää tarttumapintaa myös muualla havaittuihin ilmiöihin.

(1) Tiivistelmä opiskelijoiden fiiliksistä numeerisen datan perusteella
(2) Tiivistelmä fiiliksistä avointen vastausten perusteella
(3) Tiivistelmä opetusmenetelmiin keskittyneestä palautteesta

Liitän tähän loppuun vielä vähän eriteltyä dataa fyysikkokillan opiskelijoista. Käytin esimerkiksi tätä dataa, kun kokosimme SCIn yhteisiä tiivistelmiä varmistaakseni, että tulokset kuvaavat myös Fyysikkokilllan opiskelijoiden näkemyksiä.
(4) Tiivistelmä Fyysikkokillan opiskelijoiden fiiliksistä numeerisen datan perusteella

1 tykkäys