Fuusiotoimikunnan perustaminen ja haku Fuusio76-toimikuntaan // Fuusio76 committee and applying

— In English below —

Raati on kokouksessaan 24/22 päättänyt perustaa Fuusiotoimikunnan ja valinnut tälle toimikunnalle vetäjiksi ja Fuusio76-vastaaviksi allekirjoittaneet eli Henry Pietilän ja Jonna Mikkosen. Tässä postauksessa on tarkoitus avata toimikuntamallin rakennetta ja toimintaa, sekä miksi tähän malliin päädyttiin. Lisäksi tämän postauksen myötä julistetaan haku Fuusio76-toimikuntaan avatuksi, ja hakemuksia voi jättää tällä lomakkeella maanantai-iltaan 18.7. mennessä!

Toimikunnan rakenne ja tehtävät

Fuusion järjestämistä varten rekrytään Fuusiotoimikunta, jota johtaa Fuusiovastaavat. Tarkoituksena on valita toimikunta siten, että toimikunta koostuu osa-aluevastaavista, joista jokaisella on oma vastuualueensa ja selvä tehtävänkuva. Lisäksi toimikunta päättää yhdessä juhlan suurista linjoista, kuten teemasta.

Toimikunnan rakenne ja vastaavien tehtävät on alustavasti suunniteltu seuraavanlaiseksi:

 • Fuusiovastaavat 2hlö (valittu)
  • Päävastuu kokonaisuudesta
  • Vastuu toimikunnan vetämisestä (toimikunnan työskentely, aikataulu)
  • Vastuu isoista linjoista (budjetti, kommunikointi raadin ja muiden tahojen kanssa)
 • Kokkarivastaava(t) 1-2 hlö
  • Cocktail-tilaisuuden järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja koristelut
 • Pääjuhlavastaava(t) 1-3 hlö
  • Pääjuhlan järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja ohjelma
 • Jatkovastaava(t) 1-2 hlö
  • Jatkojen järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja esiintyjät
 • Sillisvastaava(t) 1-3 hlö
  • Silliksen järjestäminen (mahdollisesti yhdessä Maltain ritarikunnan suurmestarin kanssa), johon kuuluu muun muassa tila, tarjoilut ja ohjelma
 • Grafiikkavastaava 1 hlö
  • Fuusion graafisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Yrityssuhdevastaava 1 hlö
  • Fuusion sponssien hankkiminen

Hakijoilta kysytään hakuvaiheessa ensisijaisesti kiinnostavaa osa-aluetta, mutta lopullinen vastuunjako tehdään, kun koko toimikunta on valittu. Vastuu Fuusion käytännön järjestelyistä on lähtökohtaisesti toimikuntalaisilla ja Fuusiovastaavien rooli on toimia enemmän koordinaattoreina ja isojen linjojen edistäjinä sekä vastata koko produktiosta totetumisesta eikä toimia yksityiskohtien toteuttajana.

Miksi FuusioTMK?

Toimikuntamalli vuosijuhlien järjestämiseen on käytössä monilla muilla killoilla ja se on todettu toimivaksi. Vastuun jakaminen useammalle tekijälle mahdollistaa sen, että Fuusiota voi lähteä tekemään hieman eri suuruisilla työpanoksilla ja yhä useammalla kiltalaisella on mahdollisuus osallistua killan hienoimman tapahtuman järjestämiseen. Tällä pyritään mahdollistamaan se, että myös ne kiltalaiset, joita Fuusion järjestäminen kiinnostaa, mutta vastaavana toimimisen vaatima ajallinen panostus ja kokemus huolettaa, voivat osallistua Fuusion järjestämiseen. Jos aikaa ja intoa riittää, voi toimikunnassa ottaa vastuulleen isonkin kokonaisuuden, mutta vaihtoehtona on myös rajata oma vastuualue tarkasti ja keskittyä siihen.

Jos kysyttävää herää, voi keskustelua käydä täällä Fiirumilla tai viestejä laittaa meille Telegramissa (@jonnanen ja @Zwenkka). Muuten toivotamme kaikille kiltalaisille oikein ihanaa kesää ja suosittelemme hakemaan rohkeasti mukaan Fuusio76-toimikuntaan!

Kesäisin terveisin,

Fuusiovastaavat Jonna ja Henry

—–

The board decided in the meeting 24/22 to start a Fuusio committee and has chose us, Henry Pietilä and Jonna Mikkonen to lead the commitee as Fuusio coordinators. In this post we’ll clarify the structure and the way the committee works as well as why this way was chosen. Also the search for Fuusio76 committee is opened and you can apply here before 18.7.

Committee responsibilities

A committee is created, which is led by Fuusio coordinators. The goal is to choose the committee in such a way that each person has their own area of responsibility. In addition the committee decides about the bigger picture together.

The preliminary structure and responsibilities of the committee is the following:

 • Fuusio coordinators 2hlö (Jonna and Henry)
  • The main responsibility for the big picture
  • The committee (the committee working, schedule)
  • Management (budjet, communication with the board etc.)
 • Cocktail event responsible(s) 1-2 pers
  • The cocktail event (venue, food an drinks, etc.)
 • Main event responsible(s) 1-3 pers
  • The main event (venue, food, performances etc.)
 • Afterparty responsible(s) 1-2 pers
  • The afterparty (venue, , performances)
 • Graphics
  • Making and creating the graphical appearance of Fuusio
 • Corporate relations
  • Acquiring sponsors for Fuusio

The applicants are asked their prefered area of responsibility but the final responsibilities will be decided after the committee is chosen. The responsibilities for the practical arrangements are primaryly given to the committee and the role of Fuusio coordinator is to coordinate and help to arrange the whole production rather than micromanage small details.

Why Fuusio committee

The committee for the annual ball is used in many guilds and works well for those. The possibility to distribute responsibilities to more people allows people to join with different kinds of workload and allows more people to participate in arranging Fuusio. The goal is lower the bar to participate as before the requirement to arrange Fuusio has been rather high due to high workload and need for diverse experience.

If you have any questions, you can discuss this here in Fiirumi or message us directly in Telegram (@jonnanen and @Zwenkka). We wish you a very pleasant Summer and encourage you to apply to Fuusio76 committee.

With summerish summer regards
Fuusio Coordinators Jonna and Henry

2 tykkäystä