Fyysikkokillan jatkuvuustoimikunta

Hyvät kiltalaiset,

Vaalipeli on jo hyvässä vauhdissa ja ensimmäinen valintakin vuodelle 2021 on saatu onnistuneesti tehtyä. Näin ollen onkin hyvä aika lisätä höyryä ja nostaa uusia virkoja esille. Viime viikolla raati päätti kokouksessaan perustaa kiltaan jatkuvuustoimikunnan ja valitsi vuodelle 2020 jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaksi Joel Himasen.

Jatkuvuustoimikunnan tarkoituksena on editää killan toiminnan jatkuvuutta ja tukea killan vastuutoimijoita tehtäviensä hoitamisessa. Perustetun jatkuvuustoimikunnan on määrä aloittaa toimintansa ensi vuonna. Jatkuvuustoimikunnan toimioiden rekrytointi toteutetaan toimihenkilörekryn ohessa, erillisenä hakuna.

Hakuprosessia hoitaa jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja Himanen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Syy erilliselle hakumenettelylle on, että koimme, että jatkuvuustoimikunnan jäseniä valittaessa on syytä selvittää kiinnostuneiden henkilöiden motivaatiota ja kokemusta. Rekrytoinnin tavoitteena on esitys, jonka perusteella ensimmäinen jatkuvuustoimikunta aloitaa toimihenkiköinä ensi vuonna.

Tarkempaa tietoa jatkuvuustoimikunnan rekrytoinnista ja sen toiminnasta on tulossa piakoin.

//

Fellow members of the guild,

English translation coming soon

3 tykkäystä

Heippa Kilta!

Raati on päättänyt perustaa killalle jatkuvuustoimikunnan, sekä nimennyt allekirjoittaneen sille puheenjohtajaksi. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on nimensä mukaisesti edistää killan jatkuvuutta tukemalla raatia mentoroinnin muodossa. Tämä tullaan toteuttamaan siten, että ensi vuonna jokainen raatilainen tulee saamaan jatkuvuustoimikunnan jäsenistöstä henkilökohtaisen mentorin raativuoden ajaksi.

Jatkuvuustoimikuntaan haetaan ensisijaisesti aiemmin raadissa (tai vastaavanlaisessa vastuuasemassa) olleita opiskelijoita tai hiljattain valmistuneita, jotka ovat innokkaita toimimaan ja kehittymään mentoreina, ja joiden raatiajat ovat lähtökohtaisesti jo takanapäin. Toimikunnan tavoitteellinen koko on sama kuin raadin, eli tänä vuonna 11 + allekirjoittanut. Mikäli hakijoita on enemmän, tehdään valinnat minun toimestani ensisijaisesti hakemusten perusteella.

Käytännössä toimikunnan muodostaminen etenee siten, että hakemuksia voi laittaa marraskuun ajan, minkä jälkeen kokoonpano valitaan joulukuun alussa. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, esitän tammikuussa uudelle raadille joulukuussa muodostettua tiimiä jatkuvuustoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2021.

Ensi vuosi toimii jatkuvuustoimikunnalle pilottivuotena. Tarkoitus on siis saada toiminta sujuvasti käyntiin, ja raadin mentoroinnin ohella 1) validoida toimikunnan tarve sekä 2) suunnitella alkuvuoden toiminnan perusteella toimikunnalle selkeät toimintatavat tulevaisuutta varten. Ei ole myöskään poissuljettua, että jatkuvuustoimikunnan tehtäviä laajennetaan myös raadin mentoroinnin ulkopuolelle. Tämänkaltaiseen kehitystyöhön pääset jatkuvuustoimikunnan jäsenenä myös varmasti halutessasi osallistumaan!

Jatkuvuustoimikuntaan voit hakea täyttämällä tämän lomakkeen 30.11. klo 18:00 mennessä. Hakuaikaa voidaan jatkaa, mikäli sen päätyttyä hakijoita ei ole tarpeeksi. Mikäli ilmenee mitään kysyttävää, olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä allekirjoittaneeseen!

Joel Himanen
Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja
@jobeltaja
joel.himanen@aalto.fi


Hey Guild!

The board has decided to form a continuity committee for the guild and has appointed yours truly to chair it. The primary task of the committee, as its name implies, is to promote the continuity of the guild by supporting the board in the form of mentoring. This will be done in such a way that next year each board member will receive a personal mentor from the continuity committee.

The continuity committee is primarily for students who have previously been on the board of the Guild of Physics (or similar position of responsibility) or recent graduates who are eager to act and develop as mentors and whose guild board times are already behind them. The size of the committee is the same as the board, i.e. 11 + me. If there are more applicants, the selection will be made by me primarily based on the applications.

In practice, the forming of the committee proceeds in such a way that applications can be submitted during November, after which the committee is selected in early December. If all goes according to plan, I will present said committee to the new board in January and suggest it as the composition of the continuity committee 2021.

Next year will serve as a pilot year for the continuity committee. The aim is to get the activities running smoothly, and in addition to mentoring the board, 1) validate the need for this committee and 2) plan clear procedures for the future of the committee based on the success of the first months. It is also not excluded that the tasks of the continuity committee will be extended beyond the mentoring of the board. As a member of the continuity committee, you can definitely get involved in this kind of development work if you want to participate!

You can apply to the continuity committee by filling out the form linked in the Finnish version above by 6 p.m. on 30.11. The application period can be extended if there are not enough applicants at the end of it. If you have any questions, please feel free to contact me!

Joel Himanen
Chairperson of the continuity committee
@jobeltaja
joel.himanen@aalto.fi

1 tykkäys