Fyysikkospeksin tilanne osana kiltaa

(In English below)

Morjensta,

Osa onkin saattanut jo huomata, että vuosikokouksen esityslistalla on kohta “Fyysikkospeksin tilanne osana kiltaa”. Mistäs tässä nyt on sitten kysyms? Avataanpa vähän:

Fyysikkospeksi eroaa useimmista spekseistä siinä, ettei se ole oma yhdistyksensä; se on suoraan Fyysikkokillan alainen. Fyysikkospeksi esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja toteutus lähti nimenomaan silloisen TKK:n Teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden toimesta. Tuosta vuodesta lähtien Fyysikkospeksin produktio on esitetty aina parittomina vuosina.

Miten tähän sitten liittyy puhe Fyysikkospeksistä omana yhdistyksenään? Tämä ei ole mikään uusi keskustelu, vaan sitä on käyty aina produktiovuosina (ainakin) jo vuodesta 2015 lähtien.

Miksi oma yhdistys voisi olla ajankohtainen:

 • Fyysikkospeksin tekijöistä noin puolet on muilta aloilta; tämä on vain hyvä asia, mutta toki ehkä hassua että produktio on silti suoraan yhden killan alainen.

 • Fyysikkospeksi on hallinnon ja talouden kannalta hyvin työläs kokonaisuus, ja se lisää Fyysikkokillan raadin (hallituksen) työmäärää huomattavasti, eritoten puheenjohtajan ja rahastonhoitajan osalta, mikä heijastuu myös osittain speksin tekemiseen.

 • Oman yhdistyksen hallitus pystyisi keskittymään vain Fyysikkospeksin asioihin, mikä tarjoaisi tukea tuottajille eri tavalla kuin nykyään. Speksikokonaisuus on niin iso (ja ajoittain monimutkainen), että on varsin kohtuutonta vaatia/olettaa, että raati pystyisi tukemaan tuottajia vastaavalla tavalla

 • Oma yhdistys voisi parantaa jatkuvuutta; vaikka produktio järjestettäisiin vain parittomina vuosina, voisi oma yhdistys (ja sen hallitus) helpottaa tiedon kulkemista produktiolta toiselle

 • Fyysikkospeksi voisi hakea AYY:lta omaa kerhotilaa; tällä hetkellä se ei ole mahdollista, koska olemme osa Fyysikkokiltaa. Toki vapaita tiloja on nykyisellään hyvin vähän, joten mikään takuu tämä ei varsinaisesti ole.

Toisaalta Fyysikkospeksi myös hyötyy siitä, että se on osa kiltaa, ja kilta hyötyy siitä että speksi on osa sitä:

 • Isoin ja merkittävin hyöty on se, että kilta pystyy tukemaan speksiä taloudellisesti; speksin ei ole pakko tehdä voittoa, mikä helpottaa speksin tekemistä kun tulospaineet ovat pienemmät

 • Omaa yhdistystä ei tarvitse pyörittää, koska Fyysikkospeksi on osa kiltaa

 • Fyysikkospeksi tuo (ainakin uskoisin vahvasti) erittäin positiivista näkyvyyttä killalle

Kuten näkyy, asiaan liittyy monia puolia, ja tässä vaiheessa speksin nykyiset tuottajat ja Fyysikkokillan raati 2024 haluavat kartoittaa kiltalaisten ja speksiläisten näkemyksiä tilanteesta tällä lomakkeella:

Lomakkeen vastauksia tullaan käsittelemään Fyysikkokillan vuosikokouksessa 26.2., ja mahdollisesti myöhemminkin; jos haluat varmistaa että vastauksesi huomioidaan kokouksessa, vastaa 23.2. klo 23.59 mennessä!

Tässä kohtaa tärkeä huomio: Kokouksessa ei tulla vielä tekemään mitään lopullisia päätöksiä Fyysikkospeksin tulevaisuudesta, vaan keskustellaan halutaanko projektia edistää, ja millä tavalla.

Kaikissa kysymyksissä voi olla yhteydessä speksin tuottajiin (esim TG: @anleju) tai killan puheenjohtajaan (TG: @maariakart)


Hello,

In the upcoming Guild of Physics annual meeting on 26.2.2024, the situation of Fyysikkospeksi as a part of the Guild of Physics will be discussed, and the board of the guild and the producers of the spex want to hear the opinions of the members of the guild and Fyysikkospeksi via this questionnaire: https://forms.gle/7t2F6zZZdvtpk6VJA

Unfortunately, the questionnaire is only available in Finnish at the moment. I’ll try to translate it into English ASAP, but I am afraid I can’t make any promises. I’ll also attempt to translate the Finnish Fiirumi post ASAP, but here is the summary of main points:

 • Most spexes are their own associations (for example in Otaniemi Teekkarispeksi and KY-speksi). Fyysikkospeksi, on the other hand, is a part of the Guild of Physics, as it was originally started by members of the Guild of Physics in 2007.

 • In the last few productions, about half of the production members come from outside of the Guild of Physics, and it is great that we have members from so many different study disciplines. However, this raises the question; is it weird that Fyysikkospeksi is so associated with the Guild of Physics?

 • Fyysikkospeksi is a very complicated project, which causes extra work for the Guild of Physics board members (especially for the president and the treasurer), and carries a risk of financial losses (though the spex has in its history stayed well in its appointed budget)

For many years, there has been some discussion on if Fyysikkospeski should separate from the guild, and form its own association. This carries both benefits (less workload and economic risk for the guild, the board of the spex association could lessen the workload of the producers, possibly own club room for the spex, etc.), but also challenges (the new association would need starting money, at the moment the Guild of Physics takes care of the bureaucracy that comes with an association, etc.)

This is a very brief summary of the complicated topic; as said, I’ll do my best to translate the whole Finnish post and questionnaire ASAP.

Important note: No final decisions about the fate of the Fyysikkospeksi will be made at the upcoming annual meeting; there will be a discussion of whether this project of forming a new association should be started, and in which manner.

If you have any questions, don’t hesitate to contact the producers of Fyysikkospeksi (for example TG: @anleju) or the president of the Guild of Physics (TG: @maariakart).

6 tykkäystä