Haku Fuusio 78 -vastaaviksi / Application for Fuusio 78 coordinators

Moikka!

Kiinnostaisiko juuri sinua olla vastuussa Fyysikkokillan vuoden suurimman ja hienoimman tapahtuman järjestämisestä? Kilta etsii jälleen tekijöitä seuraavaa vuosijuhlaamme eli Fuusio 78:ää varten! Fuusion järjestämiseksi rekrytään raadin toimesta Fuusiovastaavat, jotka halutessaan rekrytoivat ja muodostavat Fuusiotoimikunnan auttamaan Fuusio 78:n järjestämisessä. Toimikunta on viime vuosina koostunut osa-aluevastaavista, joista jokaisella on ollut oma vastuualueensa ja selvä tehtävänkuva. Toimikunta on päättänyt yhdessä juhlan suurista linjoista, kuten teemasta.

Fuusiovastaavien haku on auki 15.5. – 21.5. — Hakulomake Fuusiovastaavaksi

Fuusiovastaavat valitaan raadin kokouksessa hakuajan suljettua. Valitut Fuusiovastaavat rekrytoivat halutessaan Fuusiotoimikunnan.

Toimikunnan rakenne ja tehtävät ovat viimeisen kahden vuoden aikana seuranneet seuraavaa kaavaa:

Fuusiovastaavat 2 hlö

– Päävastuu kokonaisuudesta
– Vastuu toimikunnan vetämisestä (toimikunnan työskentely, aikataulu)
– Vastuu isoista linjoista (budjetti, kommunikointi raadin ja muiden tahojen kanssa)

Kokkarivastaavat 2 hlö
– Cocktail-tilaisuuden järjestelyt (tila, tarjoilut ja koristelu)

Pääjuhlavastaavat 2 hlö
– Pääjuhlan järjestelyt (tila, tarjoilut ja ohjelma)

Jatkovastaavat 2 hlö
– Jatkojen järjestelyt (tila, tarjoilut ja esiintyjät)

Sillisvastaavat 2 hlö
– Silliksen järjestäminen (tila, tarjoilut ja ohjelma)

Grafiikkavastaava 1 hlö
– Fuusion graafisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen

Yrityssuhdevastaava 1 hlö
– Fuusion sponssien hankkiminen

Vastuu Fuusion käytännön järjestelyistä on ollut toimikuntalaisilla ja Fuusiovastaavien rooli on toimia koordinaattoreina ja isojen linjojen edistäjinä sekä vastata koko produktiosta toteutumisesta eikä toimia yksityiskohtien toteuttajana.

Jos lisäkysymyksiä herää liittyen Fuusiovastaavuuteen tai Fuusiotoimikuntaan, otathan yhteyttä viime vuoden Fuusiovastaaviin Emmaan tai Juliaan! (tg: @Iceman_topgun1, @juliavirtanen)

Jos sinulla herää kysymyksiä liittyen rekrytointiin, minuun voi olla yhteydessä! (@varapuhis)

Mukavaa loppukevättä ja onnea hakuun ~

——

Hello!

Would you be interested in organizing one of the largest and greatest events of the Guild of Physics? It’s that time of the year again when we’re looking for new volunteers for our upcoming annual ball, Fuusio 78! At this time, the guild is recruiting Fuusio coordinators, who, if they wish, will recruit and form a Fuusio Committee to assist in organizing Fuusio 78. In recent years, the committee has consisted of appointed coordinators for each of the major areas of responsibility. In addition, the committee decides about the bigger picture together.

The application for Fuusio coordinators is open 15.5. – 21.5. — Application form

Fuusio coordinators will be selected in a board meeting after the application period closes. The selected Fuusio Coordinators may recruit a committee if they wish to do so.

The structure and tasks of the committee have followed this formula for the past two years:

Fuusio coordinators 2 pers
– The main responsibility for the big picture
– Management (budget, helping the committee, communication with the board etc.)

Cocktail party responsibles 2 pers
– The cocktail event (venue, food and drinks, decoration)

Main event responsibles 2 pers
– The main event (venue, food and drinks, program)

Afterparty responsibles 2 pers
– The afterparty (venue, food and drinks, performances)

Sillis responsibles 2 pers
– The day-after brunch (venue, food and drinks, program)

Graphics 1 pers
– Creating the graphical appearance of Fuusio

Corporate relations 1 pers
– Acquiring sponsors for Fuusio

In recent years, the practical organization of Fuusio has been the responsibility of the committee members, and the role of Fuusio coordinator is to coordinate and help to arrange the whole production rather than micromanage small details.

If you have any additional questions regarding the role of Fuusio coordinator or the Fuusio committee, please contact last year’s Fuusio coordinators, Emma or Julia! (Telegram: @Iceman_topgun1, @juliavirtanen)

If you have any recruitment-related questions, please feel free to contact me! (Telegram: @varapuhis)

Wishing you a lovely end of spring and best of luck with your application ~