Haku Fuusiotoimikuntaan sekä Fuusio 77 -vastaaviksi / Application for Fuusio committee and Fuusio 77 coordinators

Moikka!

Kiinnostaisiko sinua olla järjestämässä yhtä Fyysikkokillan vuoden suurimmista ja hienoimmista tapahtumista? Kilta etsii jälleen tekijöitä seuraavaa vuosijuhlaamme eli Fuusio 77:ää varten. Fuusion järjestämiseksi rekrytään Fuusiotoimikunta, jota johtavat Fuusiovastaavat. Toimikunta koostuu osa-aluevastaavista, joista jokaisella on oma vastuualueensa ja selvä tehtävänkuva. Lisäksi toimikunta päättää yhdessä juhlan suurista linjoista, kuten teemasta.

Fuusiovastaavien haku on auki 8.5. - 14.5.Hakulomake Fuusiovastaavaksi (avautuu 8.5.)
Fuusiotoimikunnan haku on auki 8.5. - 21.5.Hakulomake Fuusiotoimikuntaan (avautuu 8.5.)

Fuusiovastaavat valitaan raadin kokouksessa hakuajan suljettua. Valitut Fuusiovastaavat muodostavat sitten toimikunnan hakijoiden joukosta.

Toimikunnan rakenne ja vastaavien tehtävät on alustavasti suunniteltu seuraavanlaiseksi:

Fuusiovastaavat 2 hlö
– Päävastuu kokonaisuudesta
– Vastuu toimikunnan vetämisestä (toimikunnan työskentely, aikataulu)
– Vastuu isoista linjoista (budjetti, kommunikointi raadin ja muiden tahojen kanssa)

Kokkarivastaavat 2 hlö
– Cocktail-tilaisuuden järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja koristelut

Pääjuhlavastaavat 2 hlö
– Pääjuhlan järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja ohjelma

Jatkovastaavat 2 hlö
– Jatkojen järjestelyt, kuten tila, tarjoilut ja esiintyjät

Sillisvastaavat 2 hlö
– Silliksen järjestäminen (mahdollisesti yhdessä Maltain ritarikunnan suurmestarin kanssa), johon kuuluu muun muassa tila, tarjoilut ja ohjelma

Grafiikkavastaava 1 hlö
– Fuusion graafisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen

Yrityssuhdevastaava 1 hlö
– Fuusion sponssien hankkiminen

Hakijoilta kysytään hakuvaiheessa ensisijaisesti kiinnostavaa osa-aluetta, mutta lopullinen vastuunjako tehdään, kun koko toimikunta on valittu. Vastuu Fuusion käytännön järjestelyistä on lähtökohtaisesti toimikuntalaisilla ja Fuusiovastaavien rooli on toimia enemmän koordinaattoreina ja isojen linjojen edistäjinä sekä vastata koko produktiosta totetumisesta eikä toimia yksityiskohtien toteuttajana.

Jos lisäkysymyksiä herää liittyen Fuusiovastaavuuteen tai Fuusiotoimikuntaan, otathan yhteyttä viime vuoden Fuusiovastaaviin Jonnaan tai Henryyn. (tg: @jonnanen, @Zwenkka)

Jos on rekrystä kysyttävää, minuun voi olla yhteydessä tg: @varapuhis.

Mukavaa loppukevättä ja onnea hakuun!


Hello!

Would you be interested in organizing one of the Guild of Physics largest and greatest events? It’s that time of the year again when we’re looking for new members to join the organizing committee for our upcoming annual celebration, Fuusio 77. To make this celebration happen, we are recruiting members for the Fuusio committee, led by the Fuusio coordinators. The goal is to choose the committee in such a way that each person has their own area of responsibility. In addition the committee decides about the bigger picture together.

The search for Fuusio coordinators is open 8.5. - 14.5.Applicant form (opens 8.5.)
The search for Fuusio committee is open 8.5. - 21.5.Applicant form (opens 8.5.)

The Fuusio coordinators are selected at the board meeting after the application deadline. The selected Fuusio coordinators will then form the committee from the applicants.

The preliminary structure and responsibilities of the committee is the following:

Fuusio coordinators 2 pers
– The main responsibility for the big picture
– The committee (the committee working, schedule)
– Management (budjet, communication with the board etc.)

Cocktail event responsibles 2 pers
– The cocktail event (venue, food an drinks, etc.)

Main event responsibles 2 pers
– The main event (venue, food, performances etc.)

Afterparty responsibles 2 pers
– The afterparty (venue, performances)

Graphics 1 pers
– Making and creating the graphical appearance of Fuusio

Corporate relations 1 pers
– Acquiring sponsors for Fuusio

The applicants are asked their prefered area of responsibility but the final responsibilities will be decided after the committee is chosen. The responsibilities for the practical arrangements are primaryly given to the committee and the role of Fuusio coordinator is to coordinate and help to arrange the whole production rather than micromanage small details.

If you have any questions regarding the Fuusio coordinator or Fuusio committee, please contact last year’s Fuusio coordinators Jonna or Henry (tg: @jonnanen, @Zwenkka).

If you have any recruitment-related questions, please feel free to contact me tg: @varapuhis.

Wishing you a lovely end of spring and good luck with your application!

1 tykkäys