KOKOUSKUTSU: Fyysikkokilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous 1.-8.11. // NOTICE OF A MEETING: Guild of Physics Election meeting 1.-8.11

KOKOUSKUTSU
Fyysikkokilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous alkaa tiistaina 1.11.2022 luentosalissa E klo 16:15 osoitteessa Otakaari 1, 02150 Espoo. Kokous on kaksiosainen. Ensimmäisen osa päättyy noin klo 19, jonka jälkeen siirrytään noin seitsemän päivän mittaiselle kokoustauolle. Kokousta jatketaan tiistaina 8.11.2022 luentosalissa E klo 16:15 alkaen. Huom! Kokouksessa äänivaltaisia ovat vain killan varsinaiset jäsenet, joten jos et ole varma jäsenyydestäsi, kysy asiasta pikimmiten osoitteesta rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Esityslista löytyy liitteenä. Sen mukaan ensimmäisessä osassa vahvistetaan raadin esitys kestävyysohjeeksi, päätetään vuoden 2023 raadin kokoonpanosta, sekä valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023. Toisessa osassa valitaan loput raadin jäsenet, sekä joitain vuoden 2023 toimihenkilöitä.

Raatiin ja toimihenkilöiksi hakevat henkilöt voivat ilmaista halukkuutensa jo ennen kokousta täyttämällä ehdolleasettumista varten tarkoitetun lomakkeen. Tämän lisäksi voi käydä kirjoittamassa nimensä kiltahuoneella löytyvään perinteiseen vaalilakanaan. Hakijoita suositellaan myös esittelemään itsensä Fiirumin Vaalipeli-osiossa.

Huom! Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymistä varten järjestetään puheenjohtajapaneeli maanantaina 31.10. klo 16:15 alkaen Kandikeskuksen salissa U7. Muita raati- ja toimihenkilöehdokkaiden esittäytymistä varten järjestetään vaalipaneeli maanantaina 1.11. klo 16:15 alkaen Kandikeskuksen salissa E . Varsinaisessa kokouksessa puheenvuorojen pituutta ja määrää jouduttaneen rajoittamaan, ja ehdokkaisiin tutustuminen suositellaankin keskitettävän paneelitilaisuuteen ja Fiirumiin.

Lähde siis rohkeasti mukaan killan hommiin! Katso oheisista linkeistä infoa raati- ja toimihenkilöviroista. Lisätietoa kaikista tehtävistä saa myös ottamalla yhteyttä telegramissa @anleju tai sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi. Myös, mikäli haluat olla ehdolla johonkin virkaan, mutta sinulla on ehdoton este kokoukseen paikalle pääsemiseen, kysy mahdollisimman pian neuvoa samasta osoitteesta.

Raadin 2022 puolesta,

Antti Karjasilta

Puheenjohtaja

Espoossa 24.10.2022

LIITTEET:

Liite 1: EsityslistaNOTICE OF A MEETING

The regulatory election meeting of the Guild of Physics begins on Tuesday 1st of November 2022 in E hall of the Undergraduate Center, Otakaari 1 02150 Espoo. Meeting is held in two parts. The first part ends on Tuesday 1st of November about 7 PM, after which a recess of about seven days will commence. Meeting will be continued on Tuesday 8th of November at 4.15 PM in the same location, E hall. Note! In the meeting those entitled to vote are only the regular members, so if you are not certain of your membership status, ask it from the treasurer as soon as possible. Treasurer can be reached from rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

You can find the meeting agenda as an attachment. According to the agenda, in the first part, the sustainability instruction is confirmed, the composition of the board for 2023 is decided and the chairperson of the board is selected. In the second part, the rest of the members of the board are selected and some officials of 2023 are selected.

Ones willing to apply for the board or official roles can express their interest already before the meeting via this online form. In addition to this, applicants can go and write their name on the traditional election sheet found at the guild room. Applicants are advised to present themselves at the Vaalipeli section on Fiirumi.

Note! There will be a panel discussion for chairperson candidates on 31st of October in hall U7 of the Undergraduate center, where you can ask questions from the chairperson candidates. Similarly, for other board member candiatates and official candidates, a second panel discussion will be held on Monday 7th on November at 4.15 PM in hall E of the Undergraduate center. In the meeting the length and amount of statements most likely are to be limited, so getting familiar with candidates is advised to be done in panel discussions and Fiirumi.

Join the guild activities - it’s the best! See the attached links for more information on board and officials roles. If you have any questions about the roles, applying or the panels and election meeting, don’t hesitate to contact me via telegram @anleju or email puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi. Moreover, if you wish to apply for a role, but you cannot participate in the election meeting, ask advice as soon as possible from the same address…

Welcome to the meeting!

On behalf of the board of 2022,

Antti Karjasilta

President

Espoo,
24th of October 2022

ATTACHMENTS:

Attachment 1: Preliminary agenda