KOKOUSKUTSU: Fyysikkokilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous 31.10.-8.11. // NOTICE OF A MEETING: Guild of Physics Election meeting 31.10.-8.11

KOKOUSKUTSU

Fyysikkokilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous alkaa tiistaina 31.10.2023 luentosalissa D klo 16:15 osoitteessa Otakaari 1, 02150 Espoo. Kokous on kaksiosainen. Ensimmäisen osa päättyy noin klo 19, jonka jälkeen siirrytään noin kahdeksan päivän mittaiselle kokoustauolle. Kokousta jatketaan keskiviikkona 8.11.2023 luentosalissa E klo 16:15 alkaen. Huom! Kokouksessa äänivaltaisia ovat vain killan varsinaiset jäsenet, joten jos et ole varma jäsenyydestäsi, kysy asiasta pikimmiten osoitteesta rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Esityslista löytyy liitteenä. Sen mukaan ensimmäisessä osassa vahvistetaan raadin esitys yhdenvertaisuussuunnitelmaksi, hyväksytään killan uudistetut säännöt toisen kerran, päätetään vuoden 2024 raadin kokoonpanosta, sekä valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023. Toisessa osassa valitaan loput raadin jäsenet, sekä joitain vuoden 2023 toimihenkilöitä.

Raatiin ja toimihenkilöiksi hakevat henkilöt voivat ilmaista halukkuutensa jo ennen kokousta täyttämällä ehdolleasettumista varten tarkoitetun lomakkeen. Tämän lisäksi voi käydä kirjoittamassa nimensä kiltahuoneella löytyvään perinteiseen vaalilakanaan. Hakijoita suositellaan myös esittelemään itsensä Fiirumin Vaalipeli-osiossa.

Huom! Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymistä varten järjestetään puheenjohtajapaneeli maanantaina 30.10. klo 16:15 alkaen Design Factorylla (Puumiehenkuja 5A). Muita raati- ja toimihenkilöehdokkaiden esittäytymistä varten järjestetään vaalipaneeli maanantaina 6.11. klo 16:15 alkaen Design Factorylla(Puumiehenkuja 5A). Varsinaisessa kokouksessa puheenvuorojen pituutta ja määrää jouduttaneen rajoittamaan, ja ehdokkaisiin tutustuminen suositellaankin keskitettävän paneelitilaisuuteen ja Fiirumiin.

Lähde siis rohkeasti mukaan killan hommiin! Katso oheisista linkeistä infoa raati- ja toimihenkilöviroista. Lisätietoa kaikista tehtävistä saa myös ottamalla yhteyttä telegramissa @juliavirtanen tai sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi. Myös, mikäli haluat olla ehdolla johonkin virkaan, mutta sinulla on ehdoton este kokoukseen paikalle pääsemiseen, kysy mahdollisimman pian neuvoa samasta osoitteesta.

Raadin 2023 puolesta,

Julia Virtanen

Puheenjohtaja

Espoossa 20.10.2023

LIITTEET:

Liite 1:Esityslista

Liite 2: Raadin esitys yhdenvertaisuussuunnitelmaksi

Liite 3: Ylimääräisessä kokouksessa hyväksytyt killan säännöt

NOTICE OF A MEETING

Below you can find a translation for you. Note that the official document is always the one written in the official language in Finnish.

The regulatory election meeting of the Guild of Physics begins on Tuesday 31st of October 2023 at 4:15 PM in D hall of the Undergraduate Center, Otakaari 1 02150 Espoo. Meeting is held in two parts. The first part ends on Tuesday 31st of October about 7 PM, after which a recess of about eight days will commence. Meeting will be continued on Wednesday 8th of November at 4:15 PM in E hall. Note! In the meeting those entitled to vote are only the regular members, so if you are not certain of your membership status, ask it from the treasurer as soon as possible. Treasurer can be reached from rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

You can find the meeting agenda as an attachment. According to the agenda, in the first part, the equality plan is confirmed, the revised guild rules are approved, the composition of the board for 2024 is decided and the president of the board is selected. In the second part, the rest of the members of the board are selected and some officials of 2024 are selected.

Ones willing to apply for the board or official roles can express their interest already before the meeting via this online form. In addition to this, applicants can go and write their name on the traditional election sheet found at the guild room. Applicants are advised to present themselves at the Vaalipeli section on Fiirumi.

Note! There will be a panel discussion for president candidates on 30st of October at 4:15 PM in Design Factory(Puumiehenkuja 5A), where you can ask questions from the president candidates. Similarly, for other board member candidates and official candidates, a second panel discussion will be held on Monday 6th in November at 4:15 PM in Design Factory (Puumiehenkuja 5A)In the meeting the length and amount of statements most likely are to be limited, so getting familiar with candidates is advised to be done in panel discussions and Fiirumi.

Join the guild activities - it’s the best! See the attached links for more information on board and officials roles. If you have any questions about the roles, applying or the panels and election meeting, don’t hesitate to contact me via telegram @juliavirtanen or email puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi. Moreover, if you wish to apply for a role, but you cannot participate in the election meeting, ask advice as soon as possible from the same address.

Welcome to the meeting!

On behalf of the board of 2023,

Julia Virtanen

President

Espoo, 20th of October 2023

ATTACHMENTS:

Attachment 1: Preliminary agenda

Attachment 2: Board’s proposal for equality plan

Attachment 3: Revised guild rules approved in the guild additional meeting

3 tykkäystä