KOKOUSKUTSU: Fyysikkokilta ry:n vuosikokous 28.2.2022 // NOTICE OF A MEETING: Annual meeting of the Guild of Physics 28.2.2022

Fyysikkokilta ry:n vuoden 2022 sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 28.2.2022 kello 16.15 alkaen B-salissa, osoitteessa Otakaari 1, Espoo, 02150.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Raadin pohjaesitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 on nähtävissä kokouskutsun liitteenä 2, ja raadin pohjaesitys talousarvioksi vuodelle 2022 on nähtävissä kokouskutsun liitteenä 3.

Killan tunnusohjesäännön mukaan esityksen kultaisen ansiomerkin myöntämisestä tekee raati
tai vähintään kymmenen killan jäsentä yhdessä. Ansiomerkin myöntämisestä päätetään killan
kokouksessa viiden kuudesosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Raati esittelee pohjaesityksensä kultaisen ansiomerkin saajaksi tai saajiksi kokouksessa. Edellä
mainitun killan tunnusohjesäännön mukaan myös vähintään kymmenen kiltalaista pystyy
yhdessä esittämään kultaista ansiomerkkiä ansioituneelle kiltalaiselle.

Kokouksessa käsitellään raadin esitystä tunnusohjesäännön muuttamiseksi. Pohjaesitys on nähtävissä kokouskutsun liitteenä 4. Tunnusohjesäännön muutosesityksestä on myös erillinen ketju Fiirumilla: https://lyli.fi/fiirumi_tunnusohje

Huom! Äänestystilanteessa kokouksessa äänivaltaisia ovat vain killan varsinaiset jäsenet, joten jos et ole varma jäsenyydestäsi, kysy asiasta pikimmiten osoitteesta rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Tervetuloa!

Raadin 2022 puolesta,
Antti Karjasilta
Puheenjohtaja

Espoossa 17.2.2022

LIITTEET:

Liite 1: Esityslista
Liite 2: Raadin pohjaesitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022
Liite 3: Raadin pohjaesitys talousarvioksi vuodelle 2022
Liite 4: Raadin pohjaesitys tunnusohjesäännön muuttamiseksi


Guild of Physics annual meeting of year 2022 will be held on Monday 28.2.2022, starting at 16.15, in lecture hall B, at Otakaari 1, Espoo, 02150.

The meeting will discuss the annual report and financial statements for 2021, and approve the action plan and budget for 2022. The draft plan of the board for 2022 can be found in attachment 2 to the invitation to the meeting, and the draft budget of the board for 2022 can be found in attachment 3 to the invitation.

According to the guild’s symbol code, the proposal to award a gold badge of merit is made by the board or at least ten guild members together. The decision to award a badge of merit is made by the guild by a five-sixths majority of the votes cast at the meeting.

The board will present its ground proposal as the recipient or recipients of the Gold Medal at the meeting. As stated above, according to the guild’s symbol code at least ten guild members are also able to together to present a golden badge of merit to a deserving guild member.

The meeting will discuss the board’s proposal to revision the symbol. The board’s proposal is included as attachment 4. There is also separate post about the proposal at Fiirumi: https://lyli.fi/fiirumi_tunnusohje

Hox! In the event of a vote, only the regular members of the guild have the right to vote at the meeting, so if you are unsure of your membership, ask at treasurer@fyysikkokilta.fi.

Welcome!

On the behalf of board '22
Antti Karjasilta
President

Espoo, 17.2.2022

ATTACHMENTS:

Attachment 1: Preliminary agenda
Attachment 2: Board’s draft plan for the year 2022
Attachment 3: Board’s draft budget for the year 2022
Attachment 4: Board’s proposal for revision of the guild’s symbol code