KOKOUSKUTSU Fyysikkokilta ry:n ylimääräinen kokous 24.1.2022 // NOTICE OF A MEETING: Additional meeting of the Guild of Physics 24.1.2022

KOKOUSKUTSU

Fyysikkokilta ry:n ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 24.1.2022 kello 16.15 alkaen etäkokouksena lain 375/2021 nojalla. Kokous pidetään Zoom-etäyhteydellä osoitteessa https://aalto.zoom.us/j/69265141520. Kokous on kokonaisuudessaan etäkokous, joten kaikkiin kohtiin voi osallistua etäyhteydellä. Myös äänivaltaiset jäsenet voivat käyttää kokouksessa äänioikeuttaan etäyhteydellä. Kokouksen fyysinen paikka on huone U135a, U7 PWC, Otakaari 1, Espoo.

Kokouksessa käsitellään Fuusio75-vuosijuhlan tilannetta sekä talousarviota. Lisäksi käsitellään kunniajäsentyöryhmän ehdotuksia uusiksi kunniajäseniksi.

Huom! Äänestystilanteessa kokouksessa äänivaltaisia ovat vain killan varsinaiset jäsenet, joten jos et ole varma jäsenyydestäsi, kysy asiasta pikimmiten osoitteesta rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Tervetuloa!

Raadin 2022 puolesta,

Antti Karjasilta
Puheenjohtaja

Espoossa 14.1.2022

LIITTEET:

Liite 1: Esityslista


NOTICE OF A MEETING

The additional meeting of the Guild of Physics is conducted on Monday 24th of January 2022 at 4:15 PM as a remote meeting, which is allowed by the law number 53/2021. The meeting is held completely remotely at https://aalto.zoom.us/j/69265141520. The Participants are eligible to attend remotely to the processing of each item on the agenda. Moreover, the members entitled to vote will be able to use their right to vote remotely. The physical location of the meeting is the guild room of the Guild of Physics, Y148, Otakaari 1, 02150, Espoo.

The meeting will discuss the situation of the Fuusio75-annual party and its budget. In addition, the honorary member committees proposals for new honorary members will be discussed.

Note! In the event of a vote, only regular members of the guild are entitled to vote, so if you are not certain of your membership status, please contact the treasurer as soon as possible. The treasurer can be reached from rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Attached you will find the preliminary meeting agenda.

Welcome to the meeting!
On behalf of the board of 2022,

Antti Karjasilta
President

Espoo, 14th of January 2022

ATTACHMENTS:
Attachment 1: Preliminary agenda