Matematiikan ja operaatiotutkimuksen koulutusneuvoston kokous 1/22

Terve kaikki! Kuten on tullut jo mainittua, TFM-koulutusneuvosto jakaantui vuodenvaihteessa kahteen osaan. Nyt kummallakin maisteriohjelmalla on oma neuvosto. Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto kokoontuikin siis tiistaina 25.1 ensimmäistä kertaa ikinä. Neuvosto koostuu viidestä professorista sekä kolmesta opiskelijaedustajasta ja sen puheenjohtajana toimii professori Antti Hannukainen.

Kokouksessa hyväksyttiin diplomitöiden arvosanoja ja aihehakemuksia, keskusteltiin useasti suoritettavien kurssien implementoinnista Sisussa ja käytiin läpi seuraavan opintosuunnitelman mukana tulevat muutokset kursseihin.

Diplomitöiden arvostelujen hyväksyminen

Hyväksyttiin diplomitöiden arvosanoja. Yhden diplomityön yhteydessä tuli esille, että jotkut professorit (ja korkeakoulut) käyttävät vanhempaa arvostelulomaketta, jossa arvosanan perustelu on tehty huomattavasti lyhyemmin. Näistä tullaan puhumaan myöhemmin.

Vuoden 2021 diplomitöiden arvosanajakaumaa katseltaessa todettiin, että muitakin kuin vitosia on annettu, ja tämän olevan terveellistä.

Laitoksen nettisivuilla ylläpidettävä lista diplomitöistä ei ole ajan tasalla. Tämä pyritään päivittämään lähitulevaisuudessa.

Useasti suoritettavat kurssit Sisussa

Useat Oodissa mahdolliset asiat eivät enää onnistu Sisussa samalla tavalla. Esimerkiksi samalla kurssikoodilla ei voi rekisteröidä kahta erillistä kurssisuoritusta. Tämä aiheuttaa ongelmia vaihtuvasisältöisten kurssien (MS-E199x, MS-E2xxx) sekä seminaarikurssien kanssa.

Kysyttiin, onko tämä vain tällä hetkellä Sisusta puuttuva ominaisuus, jolloin ongelma on väliaikainen. Kuulemma tämä toiminnallisuus ei olisi tulossa Sisuun. Tästä myös kuulemma aiheutuu paljon enemmän ongelmia fysiikan puolella, ja on odotettavissa, että he päätyvät johonkin ratkaisuun.

Ratkaisuna vaihtuvasisältöisille kursseille on uusi kurssikoodityyppi muotoa MS-EVxxxx. Koodi olisi uniikki jokaiselle kurssin järjestyskerralle. Kurssin sen hetkinen aihe tulisi näkyviin alaotsikkona, kuten nykyäänkin.

Seminaarikurssien kohdalle ehdotettiin kurssien muuttamista ei-uudelleenkäytäviksi. Jos joku kävisi kurssin uudelleen, kurssi pitäisi rekisteröidä erityisellä alikoodilla. Tämä aiheuttaisi hieman päänvaivaa oppimispalveluille ja opiskelijoille. Toisaalta jos opiskelija yrittäisi tällä hetkellä ottaa seminaarikurssin toisen kerran, tulisi hän huomaamaan ongelman jo ilmoittautumisvaiheessa. Kurssikuvauksiin voitaisiin siis liittää tieto siitä, että kurssin voisi käydä toisen kerran ottamalla yhteyden oppimispalveluihin. Tätä pidettiin tyydyttävänä.

Kurssimuutokset

Opintosuunnitelman vaihdos tuo mukanaan muutoksia kurssitarjontaan.

Kurssit Systeemianalyysin laboratorio I/II tulevat kulkemaan tulevaisuudessa nimillä Operaatiotutkimuksen laboratoriotyöt I/II. Nimi on hieman kuvaavampi, ja se on linjassa vastaavanlaisen fysiikan pääaineeseen kuuluvan projektikurssin nimen kanssa.

Algebraic Statistics on nyt Algebraic Methods in Data Science. Kuvauksen perusteella kurssisisältö muuttuu myös jonkin verran: siihen lukeutuu nyt mm. sovellettua algebrallista geometriaa, matriisi- ja tensorihajotelmia, topologista data-analyysiä sekä graafimalleja.

Vanha Combinatorics-kurssi poistetaan. Tällä kurssilla ei ole pitkään aikaan ollut opetusta, mutta sillä välin on tarjottu Tietotekniikan laitoksen opettamaa kurssia kombinatoriikasta. Ensi syksystä alkaen Alexander Engström tulee opettamaan kurssia Enumerative Combinatorics I-periodissa parillisina vuosina. Kyseessä on siis matemaattisempi kurssi, jossa tutustutaan enumeratiivisen kombinatoriikan perusteisiin ja sen työkaluihin, kuten seulamenetelmiin ja generoiviin funktioihin.

Uusi lehtori Tuomas Sahlsten tulee opettamaan vuoden 2023 III-periodissa kurssin Analysis, Random Walks and Groups, joka vastaa samannimistä kurssia, jota hän opetti Manchesterin yliopistossa. Kurssilla tutkitaan satunnaiskävelyjä ja satunnaisprosesseja ryhmissä, käyttäen algebran, harmonisen analyysin ja stokastiikan menetelmiä.

Kurssi Brownian Motion and Stochastic Analysis tullaan luennoimaan uuden apulaisprofessorin Eveliina Peltolan toimesta vuoden 2023 IV-periodissa. Kurssin opetus oli aikaisemmin tauolla.

How to Lie with Statistics? tehdään pysyväksi kurssiksi. Sitä on tähän asti luennoitu säännöllisesti vaihtuvasisältöisten opintojen alla.

Decision Making and Problem Solving uudelleennimetään kurssiksi Decision Analysis.

Mathematics 3 poistetaan, sekä kurssit Computational mechanics 1/2. Poistettavien kurssien listalla esiintyi myös Experimental and Statistical Methods in Biological Sciences, josta poiki kysymys siitä, opetetaanko koesuunnittelua millään laitoksen tarjoamalla kurssilla. Hallopedit osasivat tähän vastata, että aiheesta puhutaan lyhyesti joillain tilastotieteen kursseilla.

Tuotiin esille, että kurssien status voisi olla paremmin nähtävissä vaikkapa ohjelman sivuilla Intossa. Tällä hetkellä Sisusta voi löytää paljon tämänhetkiseen opintosuunnitelmaan kuulumattomia kursseja, eikä opiskelija saa oikein mistään tietää, tullaanko näistä tarjoamaan opetusta tulevaisuudessa. Ongelma huomioitiin, mutta mihinkään toimenpiteeseen ei päädytty ainakaan vielä.

Lopuksi

Kuten fysiikan maisteriohjelman kokouksessa, vuoden 2022 AllWell?-kysely mainittiin, ja SCI:n uusi opintosihteeri Hanna Alve esittäytyi. Neuvoston seuraava kokous tulee olemaan tiistaina 22.3.

2 tykkäystä