Perustieteiden akateeminen komitea 1/22

Heipparallaa taas! Tällä kertaa referoitavana olisi Perustieteiden akateemisen komitean vuoden ensimmäinen kokous.

Perustieteiden akateeminen komitea tai lyhyemmin PAK on korkeakoulun päätäntäelin, jota puheenjohtaa dekaani. Sen tehtävänä on hyväksyä usein opinto-ohjelmaneuvostojen valmistelemat esitykset kuten opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset. Komitea on eräällä tavalla viimeinen kumileimaisin korkeakoulutason päätöksille. Toisaalta PAK on myös vastuussa tekemistään päätöksistä ja nimittää opinto-ohjelmaneuvostojen jäsenet. Komiteassa myös käsitellään yliopistotasolta korkeakoululle saapuvia asioita.

Joint Master’s programme of Communications engineering and Data Science

Ensimmäinen käsitelty asia oli CoDaS-ohjelman sisäänotto vuodelle 2022 (Joint Master’s programme of Communications engineering and Data Science). Ehdotuksen mukaan haku olisi auki vain viimeistään 31.7.2022 mennessä valmistuneille sähkötekniikan ja tietotekniikan kandidaateille eli ei valitettavasti TFM-kandeille. Ohjelma on kansainvälinen tuplatutkinto eli ensimmäinen vuosi vietetään Aallossa ja toiseksi vuodeksi suunnataan joko INP Grenobleen tai IST Lissaboniin. Ohjelmaan hakeminen vaatii vähiintään CERF B2 tasolla suoritetun englannin kurssin, joka on tosin jo pakollinen kandissa, sekä 3.0 GPA:n.

Tutkintotilastot

Tutkintotilastojen käsittelyä on tehty jo opinto-ohjelmaneuvostoissa, mutta myös nyt uudelleen PAK:ssa. Iloa aiheutti jälleen valmistuneiden hyvä lukumäärä. Maisteritutkintoja tarkasteltaessa otettiin puheenaiheeksi lyhyesti teknillisen fysiikan maisteriohjelmasta valmistuneiden lukumäärän, joka on vuosian 2020 ja 2021 ollut merkittävästi pienempi kuin vuonna 2019. Yhtä selitystä tälle ei varmaankaan ole. AMIS tutkinnosta valmistuneiden määrä on samaan aikaan kasvanut, kun teknillinen fysiikan laskenut, joskaan ei samassa mittakaavassa. Opiskelijoiden tietoisuus maisteriohjelman vaihtamisesta kandidaattitutkinnon jälkeen on kasvanut, mikä on voinut vähentää ohjelmaan jatkavien määrää. Teknillinen fysiikka mielletään ohjelmana houkuttelevan etenkin fysiikan jatko-opintoihin ja akateemiseen uraan tähtääviä opiskelijoita.

Hakutilastot maisteriohjelmiin ja englanninkielisiin kandiohjelmiin

Seuraavaksi käsiteltiin vielä kevään maisteriohjelmahaun ja englanninkielisten kandidaattiohjelmien haun tilastoja. Maisteriohjelmiin hakeneiden määrä pysyi suurin piirtein samana kuin keväällä 2021, mutta kandiohjelman määrässä oli peräti 45 % kasvua edelliseen vuoteen nähden. Etenkin Bacherlor’s Programme in Science and Technology enemmän kuin tuplasi hakijamääränsä. QT-linjalla kasvua oli 86 %. Lisäksi kokouksessa sivuttiin lyhyesti keinoja kansainvälisten opiskelijoiden säilyttämiseen Suomessa valmistumisen jälkeen. Etenkin tärkeäksi nähtiin opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistämisen tukeminen.

Lopuksi

Lopuksi käsiteltiin vielä pääosin tälle vuodelle ajoittuvaa Aallon toiminnan laatua mittavaa tarkastusta. Tarkastuksen tekee FINEEC (Finnish Education Evaluation Center) ja tarkastus toistuu ilmeisesti noin kuuden vuoden välein.

1 tykkäys