Perustieteiden akateeminen komitea 2/22

28.3.2022

Moikka,

Tämänkertainen perustieteiden akateemisen komitean kokous keskittyi Perustieteiden korkeakoulun 22–24 opintosuunnitelman hyväksymiseen. Käytännössä esityslistalla oli yli 2300 sivua laitoksissa ja neuvostoissa valmisteltua dokumentaatiota uusista kursseista ja opinto-ohjelmista. Kaikkea ei tietenkään voitu kokouksessa käydä läpi ja sisällytän tähän referaattiin vain muutamia asioita, joita ei ole ehkä muissa referaateissa vielä tullut ilmi. UWAS-kurssit eivät ole SCI:n järkkäämiä eikä PAK:in päätettävissä, mutta mainitsen niistä silti tässä, koska jonkun UWAS-kurssin on voinut ottaa esimerkiksi Aalto-kurssin korvaavaksi kurssiksi.

Hyvästi Aalto-kurssit ja UWAS, tervetuloa yleisopinnot.

University wide arts studies (UWAS) tulevat poistumaan uudessa opetussuunnitelmassa. Näiden kurssien on siis ollut tarkoitus olla ARTS:sin järkkäämiä kursseja, joihin kuka tahansa yliopiston opiskelijoista voisi osallistua. Kun päätökset yliopiston välisistä opinnoista alun perin syntyivät, niin tarkoitus oli saada myös tekniikan (UWTS) ja kauppatieteiden (UWBS) vastaavia kursseja, joita ei kuitenkaan koskaan taidettu järjestää. UWAS on jäänyt elämään omana juttunaan ja nyt niiden järjestäminen aiotaan lopettaa ARTS:in leikatessa omia kurssejaan rajusti. Tämä on hyvin valitettavaa opiskelijoiden kannalta, sillä kurssit ovat yleisesti olleet hyvässä maineessa, ja niitä on saattanut myös ottaa perustutkintoon ns. Aalto-kurssin tilalle. Mitään korvaavaa ei tällä hetkellä ole tiedossa.

Myös Aalto-kurssit tulevat poistumaan SCI:n kanditutkinosta ja niiden tilalle ollaan tuomassa uudet ja määrältään suppeammat yleisopinnot. Siinä missä ennen Aalto-kurssit listalla on ollut kymmenen kurssia + mahdollisuus UWAS-kurssiin, yleisopintoihin näistä voisi ottaa vain NBE-C3001 Aivoaakkoset ja CHEM-A1020 Akateemisen ajattelun alkeiskurssin. Näiden kahden kurssin lisäksi olisi tarjolla uusi TU-A1160 Elämisen taito ja Jasun, eli TiK:n opiksen, ehdotuksesta saatiin listaan lisättyä vielä jokin vapaavalintainen kielikeskuksen kurssi. Tämä voisi olla esimerkiksi 3 op:n ruotsin kurssi, jonka monet suorittavat ennen ruotsin tenttejä. Kurssi ei voi olla omalla äidinkielellä.

Muutokset kandidaatin ja maisteriohjelmiin SCI:ssä

Mitään ilmeisen merkittäviä muutoksia yleisopintojen lisäksi ei tehty fysiikan tai matematiikan/OR:n ja pääaineisiin/ohjelmiin. Fysiikan- ja matematiikan/OR:n ohjelmien kurssien muutoksista on tullut tietoa jo muiden neuvostojensa kokouksien referaateissa, joten en rupea niitä tähän listaamaan.

Informaatioverkostojen maisteriohjelmalla tulee jatkossa olemaan neljä pääainetta vanhan yhden sijaan. Pääaineet ovat: Software Engineering and Architecture, Business and Organisational Design, Digital Ethics, Society and Policy ja User, Data and Design. Käytännössä kaikki näistä ovat ennen olleet ohjelman virallisia painotuksia, mutta jatkossa näistä jäisi tutkintoon merkintä pääaineena.

Teknillinen psykologia

Teknillinen psykologia hyväksyttiin uudeksi teknillistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineeksi.

Sivuaineet

SCI:n sivuaineet pysyvät samoina kuin edellisessä opetussuunnitelmassa pois lukien muutamien kurssien korvaamista uusilla. Maisteritasoinen matematiikan sivuaine sai kuitenkin useamman uuden kurssin:

MS-E1053 Enumerative Combinatorics
MS-E1143 Algebraic Geometry 1
MS-E1144 Algebraic Geometry 2
MS-E1687 Advanced topics in Cryptography
MS-E1370 Analysis, Random Walks and Groups
MS-E1604 Brownian Motion and Stochastic Analysis
MS-E1622 Algebraic Methods in Data Science
MS-E1623 How to lie with statistics?

CS-C3100 Computer Graphics:ia ei opeteta opsissa 22-24 eli tuota kurssia ei saa esim. sivuaineeseen ellei sitä ole jo käynyt tai kurssi palaa myöhemmin opetukseen.

Muuta

Lisäksi keskusteltiin epäaktiivisten tohtoriopiskelijoiden opinto-oikeuden passivoinnista. Tämä on asia, jota ajetaan yliopiston korkeammalta taholta. Keskustelussa tuli esille, että yliopisto ei ole ottanut SCI:n laitosjohtajien esittämiä kantoja huomioon valmistelussa ja kokouksessa päätettiin nostaa asia esille virallisella kannanotolla yliopiston suuntaan.

Seuraava PAK:n kokous on 30.5.

Ensi kertaan,
Opis Into

1 tykkäys