Perustieteiden akateeminen komitea 3/22

Perustieteiden akateeminen komitea 3/22

30.5.2022

Kevään viimeinen perustieteiden akateemisen komitean kokous käsitteli päätösasioinaan opetussuunnitelman 2022-24 täydentämistä sekä valintaperusteita vuodelle 2023 perustieteiden korkeakoulussa. Keskusteltavaa riitti sen verran paljon, että kokous venyi lopulta yliajalle.

Opetussuunnitelman 2022-24 täydentäminen

Ensimmäisenä asianaan kokous käsitteli PAKissa 28.3.2022 hyväksytyn uuden opetussuunnitelman täydentämistä. Muutoksia suunnitelmaan esitettiin Matematiikan ja systeemianalyysin, tietotekniikan sekä tuotantotalouden laitoksilta. Lisäksi suunitelmaan oli useita tarkennuksia. Ylipäätänsä muutokset ja tarkennukset koskivat lähinnä yksittäisten kurssien järjestämisperiodia tai yms pientä. joten tässä on nostot vain oleellisimmista.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos poistaa MS-E1053 Enumerative Combinatorics, MS-E1143 Algebraic Geometry 1 ja MS-E1144 Algebraic Geometry 2 kurssit pois pääaineiden suositeltavien kurssien ja sivuainekurssien listoilta. Syynä on ilmeisesti opettajan puuttuminen.

Maistereille suunnatun AVP startup sivuainetta esitettiin jatkossa tarjottavaksi myös kandidaattiopiskelijoille, joilla on perustiedot valmiina yritystoiminnan harjoittamisesta esimerkiksi koulun startup ekosysteemin kautta.

Useita elämänlaajuisen oppimiseen suunnattuja Fitech-kursseja poistuu tarjonnasta. Lisäksi esitettiin yhtä uutta 2 op Fitech 101: Tietorakenteet ja algoritmit -kurssia. Kurssi on mitä ilmeisimmin auki myös Aallon opiskelijoille ja siellä käydään samoja aiheita läpi kuin kursseille CS-A1140 Data Structures and Algorithms ja CS-A1141 Tietorakenteet ja Algoritmit Y.

PAK hyväksyi opetussuunnitelman muutokset ja tarkennukset.

Valintaperusteista vuodelle 2023 päättäminen Perustieteiden korkeakoulussa

Toisena päätösasianaan kokous käsitteli vuoden 2023 valintaperusteita. Näistä piti alun perin päättää koko yliopiston puolesta Aalto-yliopiston Akateemisten asioiden komitean kokouksessa 24.5.2022, mutta asia päädyttiin pöytäämään erimielisyyksien vuoksi ja tuoda PAK:in käsiteltäväksi. Ongelmakapulaksi perusteiden vahvistamisessa on muodostunut Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technologyn (eli QT, DS yms.) pilotoitu maksullinen erillisvalinta, joka koetaan esimerkiksi opiskelijoiden puolesta kotimaisia hakijoita eriarvoistavaksi. AYY on kirjoittanut aiheesta nettisivuilleen kannanoton, joka voi avata erillisvalinnan luonnetta https://www.ayy.fi/fi/ayy-ja-trey-tiukka-ei-uudelle-maksulliselle-valintavaylalle.

Käytännössä hakuväylään kuuluu useamman tuhat euroa maksava kurssikokonaisuus, josta riittävän hyvällä arvosanalla suorittaneet opiskelijat voisivat saada kaksivuotisen pilotin ajan opiskelupaikan Aaltoon ns. erillisvalinnan kautta ainakin Data Science pääaineeseen. Hakuväylä voi tarjota huomattavasti avointa yliopistoa kalliimpaan hintaa mahdollisuuden päästä Aaltoon opiskelemaan ilman pääsykoetta ja mahdollisesti pienemmällä kilpailulla. Ohjelma on suunnattu ulkomaalaisille opiskelijoille, mutta sitä ei voida rajata pois suomalaisilta hakijoilta. Erillisvalinta on osa opetus- ja kulttuuriministeriön pilottihanketta, johon Aallon johto on sitoutunut, mutta asiasta ei olla käyty riittävää keskustelua ajoissa Bachelor’s Programme in Science and Techonology -ohjelmasta vastaavan SCI:n kanssa.

Kokouksessa käytiin keskustelua asian tiimoilta ja vastustusta väylää kohtaan heräsi sekä henkilökunnan ja opettajien että opiskelijoiden suunnalta. Lopulta päädyttiin yksimielisesti kirjoittamaan asiasta lausunto Aallon Akateemisen komitean suuntaan, jossa todetaan, että PAK näkemyksen mukaan väylä tulisi tarjoamaan matalampien pääsyvaatimusten reitin tutkinto-opiskelijaksi Aaltoon korkeaa hakumaksua vastaan ja, että tämä on erityisen ongelmallista kotimaisten hakijoiden kohdalla. Lisäksi lausunnossa PAK vaatii hakuväylän esitykseen kirjattavaksi selvästi, että väylä on maksullinen ja suoritetaan online. Lisäksi erillishaun kohdalle vaaditaan maininta, että kyseessä on kaksivuotinen pilotti. Lausunnossa vaaditaan myös tarkennuksia erillisvalinnan esittelyteksteihin, joista ei esimerkiksi käynyt selvästi ilmi mitä kursseja erillisvalinnassa otetaan huomioon.

Muut asiat

Kokouksen lopuksi esiteltiin hyvin lyhyesti vuoden 2023 maisterihakukohteita, vuoden 2022 hakutilastoja ja maisterityön suorittamiseen liittyviä mahdollisia muutoksia. Asioista ei kuitenkaan ehditty jäämään juttelemaan, koska kokous oli tässä vaiheessa jo yliajalla. Seuraava PAK:n kokous on syyskuussa.

-Opis Into