Perustieteiden akateeminen komitea 4/20

PAKin vuoden neljäs kokous 22.9.2020 oli alle tunnin pituinen. PAKit ovat luonteeltaan myös kovin virallisia, eikä tämä ollut poikkeus, joten paljoa kerrottavaa siitä ei ole. Itse päätökset oli keskusteltu nimittäin jo aiemmissa kokouksissa (joistakin niistä voi lukea aiemmista kokousreferaateista), ja tässä kokouksessa ne vain lyötiin lukkoon.

Hyväksyimme aluksi muutoksia muutamaan SCI:n alla toimivaan koulutusneuvostoon, jotta näiden uudet jäsenet pääsevät neuvostojensa toimintaan täysvaltaisesti osallistumaan. Sen jälkeen puhuttiin hiukan opiskelijavalintojen kriteereistä ja siitä, pitäisikö niiden olla julkisia. Tehtiin hiuksenhieno ero sanojen “julkinen” ja “julkaistu” välille: kriteerit ovat julkisia, koska ne ovat mm. PAKin asialistassa esillä, mutta niitä ei julkaista millään yleisemmin saavutettavalla sivulla. Tämä kuulosti omaan korvaan vähän omituiselta, mutta ei näissä kriteereissä ymmärtääkseni ollut kuitenkaan mitään sellaista, mikä vaikuttaisi opiskelijoiden hakuprosessiin merkittävästi.

Lopuksi vielä annettiin dekaanille valtuudet muuttaa opetussuunnitelmia koronatilanteen takia; jokaisen pienen muutoksen vieminen koko koulutusneuvosto-ja-akateeminen-komitea -hässäkän läpi olisi nimittäin tarpeettoman työlästä. Päätös muotoiltiin seuraavasti:

“Korkeakoulun dekaani voi hyväksyä kiireellisissä tapauksissa tarpeelliset muutokset opetussuunnitelmassa vahvistettujen kurssien toteutustapaan, ajoitukseen, arviointimenetelmiin ja arvosteluasteikkoon, jos kurssin toteutus muutoin olennaisesti vaikeutuisi poikkeustilanteen johdosta. Korkeakoulun dekaani voi peruuttaa kurssitoteutuksen perustellusta syystä. Korkeakoulun dekaani voi delegoida toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä muun henkilön ratkaistavaksi.”