Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 1/22 31.1.2022

Vuoden ensimmäinen perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvoston, eli lyhyemmin kandi-kn:n, kokous alkoi perinteisesti jäsenten esittäytymisillä. Neuvostoa puheenjohtaa SCI:n varadekaani Ari Koskelainen. Kokouksessa käsiteltyjä aiheina olivat uusi opetussuunnitelma, fuksien opintojen edistyminen, valmistuneiden määrät ja valmistumisprosentit sekä kandipalaute vuodelta 2021. Kokouksessa oli paljon asiaa, joten asioita on tiivistetty tähän aika roimalla kädellä.

Uudet kurssit

Uuden opintosuunnitelman osalta matematiikan ja systeemitieteiden pääaineelle on tulossa uusi MS-C2133 Operaatiotutkimuksen laboratoriotyöt I-kurssi, joka korvaa MS-C2132 - Systeemianalyysilaboratorio I -kurssin. Kyseessä on vain kurssin nimen muutos ja uuden kurssin sisältö on sama kuin vanhan. Lisäksi MS-C1050 – Combinatorics ja MS-C1341 - Mathematics 3 poistuvat uudesta suunnitelmassa. Kombinatoriikan paikalle tulee maisteritasoinen MS-E1053 Enumerative combinatorics D.

Tietotekniikan laitokselle on tulossa useita uusia kursseja liittyen pääasiassa uuteen teknillisen psykologian pääaineeseen. Kursseja ovat esimerkiksi Tutkimusmenetelmät teknillisessä psykologiassa, Psykologian johdantokurssi, Kognitiivinen psykologia, Sosiaalipsykologia ja Tietoturvallisuuden psykologia. Osaa kursseista on rajattu vain teknillisen psykologian pääaineopiskelijoille. Lisäksi CS-laitokselle tulee uusi kvanttilaskentaa keskittyvä CS-C3260 Practical Quantum Computing, jota halutaan tarjota myös Helsingin yliopiston opiskelijoille kansallisen kvantti-instituutin eli InstituteQ:n kautta.

Tuotantotalouden laitokselle uusista kursseista mielenkiintoisin on ehkäpä TU-A1160 Elämisen taito, josta halutaan korvaaja poistuvalle Esa Saarisen Filosofia ja Systeemiajattelu -kurssille. Kurssia luennoi Frank Martela.

Opintojen edistyminen ja tutkintotilastot

Uusien ja poistuvien kurssien käsittelyn jälkeen siirryttiin tarkastelemaan fuksien opintojen edistymistä opintopisteiden kantilta. Histogrammeina esitetty data oli kuitenkin jaoteltu niin suuriin ikkunoihin, että mitään käytännön johtopäätelmiä ei pystytty tekemään. Jatkossa data halutaan paremmin muotoiltuna tai asiaa ei voida ottaa käsittelyyn ollenkaan. Ihmetystä herätti myös uusien opiskelijoiden määrä, joka oli laskenut vuodesta 2020 noin 15 %. Asiaa selvitetään.

Tutkintojen valmistumisien suhteen vuonna 2021 nähtiin selvä hyppy kandiksi valmistuneiden määrässä 2019 ja 2020 vuosiin verrattuna, mikä voi johtua esimerkiksi koronan myöhästyttämien tutkintojen valmistumisesta. Korkeakoulussa ollaan tyytyväisiä, että opiskelijat ”vihdoin” valmistuvat, ja myös ennustettu valmistuvien määrä ylittyi.

Kokouksessa käsiteltiin vielä kanditutkintojen läpäisyprosentteja aloittamisvuoden mukaan. Mitään vertailukohtia nöille ei ole, koska data on ensimmäistä kertaa esillä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että opiskelijat valmistuvat pääasiassa ajallaan. Kymmenen vuoden takaa aloittaneista noin 84 % ovat suorittaneet kanditutkinnon loppuun, mitä siis voi pitää jollain tasolla arviona siitä, kuinka moni tutkinnon aloittavista lopulta valmistuu ainakin kandidaatiksi. 2010 oli viimeinen vuosi, kun DI tutkinnon sai vielä suorittaa vanhalla mallilla ilman kandia.

Kandipalaute

Valmistuneista kandipalautteeseen vastanneiden osuus laski hieman vuodesta 2020. Tämä johtuu todennäköisesti 2021 ensimmäistä kertaa valmistumiseen käytetystä SISU-järjestelmästä, joka ei mahdollista palautteesta tiedottamissa järjestelmässä itsessään. Vastausprosentti oli kuitenkin edelleen suhteellisen korkea, noin 90 %, eli ihan hyvällä tasolla palautteen luetettavuuden näkökulmasta. Kysytyistä kysymyksistä, valmistuneet antoivat heikoimmat arvosanat kysymyksiin kurssipalautteen antamisesta ja kurssien toteutuksiin vaikuttamisen mahdollisuuksista. Ylipäätänsä palaute vastasi eri teemojen osalta pitkälti aikaisempia vuosia, mutta vastanneiden arviot omissa opinnoissa jaksamisesta romahtivat suhteessa edellisiin vuosiin.

AllWell-kysely 2022

AllWell-kyselyyn vastaamisesta tulee sähköpostiin ohjeet toisen vuoden kandiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille helmikuun loppupuolella.

Keskuteluasioita

Lopuksi keskusteltiin vielä kokemuksista liittyen uuteen kanditöiden arvosteluasteikkoon. Esillä oli useita uuden arviointilomakkeen ongelmia, jotka koskivat lähinnä vastuuopettajan mahdollisuuksia antaa työstä kommentteja lomakkeelle. Lopulta päädyttiin lopettamaan pdf-arvostelupohjan käyttö.

Neuvoston kokoustaminen jatkuu maaliskuussa. Hauskaa helmikuuta kaikille!

1 tykkäys