Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 3/22

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 3/22

16.05.2022

Vuoden kolmas kandi-kn:n kokous käsitteli päätösasioissaan informaatioverkostojen hakukohteen kynnysehtoja sekä teknillisen psykologian opiskelijoiden siirtymistä maisteriohjelmaan. Ilmoitusasioissa käsiteltiin kevään hakutilastoja SCI:n kandiohjelmiin. Lopuksi keskusteltiin vielä AllWell-kyselyn tuloksista SCI:n kandiohjelmien näkökulmasta ja jokainen pääaine nosti omia havaintojaan esille.

Infon opiskelijavalinta

Kynnysehtona kevään hakuun informaatioverkostojen pääaineeseen on E pitkästä matikasta ja L äidinkielestä. Todistusvalinnalla otetaan 51 % hakijoista.

Teknillisen psykologian opiskelijoiden siirtyminen maisteriohjelmaan

Keskusteltiin maisteriohjelmiin siirtymisestä SCI:n kandipääaineista. Kohdan varsinaisena päätösasiana oli uuden teknillisen psykologian opiskelijoiden siirtyminen. Päätettiin hyväksyä esitys, jossa teknillisen psykologiasta voisi siirtyä matematiikan ja operaatiotutkimuksen, CCIS (poislukien Game Design and Production -pääaine), Bioinformatics and Digital Health, Human Neuroscience and – technology ja Complex Systems -maisteriohjelmiin.

Kevään 2022 DIA-haun tilastot

Kevään hakutilastoista selvisi, että suurimmassa osassa Aallon korkeakouluista hakijamäärät ovat laskeneet, mutta SCI:ssä päinvastoin kasvaneet. Tämä voi osittain olla teknillisen psykologian hakukohteen ansioita ja kohteen hakijamäärät ylittivätkin jo valmiiksi korkeat ennakko-odotukset. Ylipäätänsä teknillinen psykologia oli koko DIA-haun kymmenenneksi suosituin kohde. Ohjelman suosiota tulevaisuudessa on kuitenkin vielä vaikea arvioida. Absoluuttisissa hakijamäärissä Aallon tietotekniikka oli DIA-yhteishaun kaikista suosituin kohde. Teknillinen fysiikka ja matematiikka oli ensisijaisissa hakijoissa laskettuna viidenneksi suosituin DIA-haun kohde, Aallon tuotantotalouden ollessa ensisijaisilla hakijoilla kaikista suosituin. Ylipäätänsä SCI:n hakukohteet olivat kaikki erittäin suosittuja, etenkin, jos hakijat suhteuttaa sisäänottomääriin.

AllWell-tulokset SCI:n kandiohjelmien näkökulmasta ja hybridiaika yliopistossa

AllWell kyselyistä nousi muutamia asioita esille SCI-kandien osalta. Yleisesti näyttää siltä, että opiskelijoiden hyvinvointi on hieman laskenut viimevuoteen verrattuna. Uupumus, myötätunto itseä kohtaan, kokemukset opetuksen linjakkuudesta, opettajilta saatu palaute, opettamisen kiinnostavuus ja syväsuuntautunut oppiminen ovat kaikki laskeneet. Tuloksiin tutustumisen jälkeen keskusteltiin, miten hybridiaika on näkynyt yliopistossa ja miten heikentynyt opiskelijoiden hyvinvointi saataisiin takaisin ennen koronaa vallinneelle tasolle.

Muutamia nostoja kyselyn vastauksista:

 • Kampukselle paluu on aiheuttanut voimakkaita tunteita: iloa, huolia ja pelkoja.
 • Yksi huoli liittyy etäopiskelun mahdollisuuden päättymiseen – vanhemmat opiskelijat ovat tottuneet yhdistämään etäopiskelua muihin elämän askareisiin ja täysimittainen lähiopetus voisi haitata opintojen joustavuutta.
 • Toinen huoli on jännitys kampukselle saapumisesta: etäopiskelussa on ollut helppo tehdä luentojen ohessa vaikka mitä, mutta kampuksella ollaan opettajan valvovan silmän alla. Läsnäolopakot voivat myös vaikeuttaa elämää enemmän lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa.
 • Muutamia opiskelijoiden suunnalta heränneitä toiveita:
  • Halutaan säilyttää etäopiskelumahdollisuus.
  • Halutaan porrastettu siirtyminen lähiopetukseen.
  • Kursseilla toivottiin enemmän vuorovaikutteisuutta muiden opiskelijoiden kanssa – työkaluina tähän ehdotettiin esimerkiksi rentoa keskustelua opetuksen yhteydessä.
  • Lisäksi kursseilla toivottiin mahdollisuutta tutustua paremmin uusiin ihmisiin esimerkiksi satunnaisesti jaettujen ryhmien kautta. Uhkana tutustumiselle siis nähtiin, että valmiit kaveriporukat tuppaavat tehdä ryhmätöitään aina yhdessä. Valinnaiset ryhmäjaot nähtiin leimaavina yksinäisyyttä poteville opiskelijoille ja kykyä toimia satunnaisessa ryhmässä pidettiin tärkeänä taitona työelämää varten.
  • Toivottiin myös enemmän tunnetta siitä, että opettajia ja henkilökuntaa oikeasti kiinnostaa opiskelijoiden asiat. Opiskelijoilta nousseita ideoita tähän oli esimerkiksi lyhyet kuulumiskierrokset luennoilla.

Opetushenkilökunnan puolesta opiskelijoita ei haluttaisi pakottaa palaamaan kampukselle vaan toivottiin, että opiskelijat itse kokisivat kampukselle saapumisen hyödylliseksi. Syväsuuntautuneenoppimisen lasku nähtiin kokouksessa huonona asiana, mutta toisaalta asiana johon kampukselle palaaminen auttaisi. Esimerkiksi etätentteihin ei tarvitse välttämättä valmistautua yhtä kattavasti kuin lähitentteihin.

Laitokset nostivat kokouksen lopuksi omia havaintojaan AllWell-kyselyn tuloksista. Fysiikan ja matikan laitoksilta huomioitiin yleisesti opiskeluhyvinvoinnin ja syväoppimisen lasku. Lisäksi mainittiin, että opetuksen laatu ja vertaistuki on Aallon keskiarvoa paremmalla tasolla. TFM-pääaineiden opiskelijat toivoivat tukea ajanhallintaan ja luonnollisten sosiaalisten suhteiden syntymiseen kursseilla. Etäoption säilyttäminen jakoi vastanneiden mielipiteitä.

Tässä referaatti tällä kertaa, pahoittelut myöhäisestä julkaisusta. Allekirjoittanut yrittää vielä saada kevään muita tehtäviä pakettiin.

– Opis Into