Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 5/22

28.11.2022

Vuoden viimeisessä SCI:n kandineuvostossa esitettiin vähäisiä muutoksia teknillisen psykologian opetussuunitelmaan sekä puhuttiin kansallisesta opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta, kandiohjelmien kehityskeskusteluista ja kandineuvoston kokouskäytänteistä vuodelle 2023.

Kokouksessa päätettiin esittää PAK:lle muutoksia teknillisen psykologian kurssien CS-C4000 Tutkimusmenetelmät teknillisessä psykologiassa ja CS-C4020 Kognitiivinen psykologia opetuskieleen
ja vastuuopettajaan.

Koulutusneuvoston kolmivuotinen kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Tämä ei aiheuta erityisiä vaikutuksia TFM:n osalta, joskin muiden koulutusohjelmien henkilöstöedustajat saattavat vaihtua.
Ilmoituasioiden yhteydessä käsiteltiin lyhyesti opiskelijavalintojen kehityshankkeen kansallista aikataulua, ja todettiin, että asiasta tullaan laatimaan esitys maaliskuussa 2023.

Keväällä 2023 tullaan järjestämään kandidaattiohjelmien kehityskeskustelut pääaineen vastuuhenkilöiden kanssa, jossa tullaan myös ottamaan kantaa pääainekohtaisiin linjauksiin sivuaineeesta ja vapaavalintaisista opinnoista. Asiaa käsitellään myös kevään ensimmäisessä kandineuvostossa. Kevään kokoukset pidetään ma 20.3. ja ma 15.5. klo 10.15-12.00, ja vain fyysisinä kokouksina.

Kokouksessa keskusteltiin kandiseminaarien kehittämis- ja harmonisointitarpeista kevään 2022 kandiseminaariselvityksen tukemana. Keskustelussa ilmeni kandiseminaarien poikkeavat luonteet, eikä syvällisempää harmonisointia tavoitella, vaan seminaarinpitäjät jakavat keskenään hyväksi havaitsemiaan käytänteitä. Seuraavaksi keskustelu siirtyi Aallon kielistrategiaan, joka tullaan laatimaan vuoden 2023 aikana. Tässä yhteydessä todettiin, että suomenkielisessä pääaineessa on oltava kylliksi opetusta ja kursseja. Kokouksessa haluttiin myös, että englanniksi luennoiduilla kursseilla voisi olla myös suomenkielisiä laskuharjoitusryhmiä.

Viimeisenä asiana keskusteltiin uuden kandidaattitasoisen pääaineen, lääketietellisen tekniikan, perustamisesta SCI:n alle. Ohjelman esitettiin alkavan vuodesta 2024 ja toimivan omana hakukohteenaan.