Raadin esitys tunnusohjesäännön muutoksista // Proposal of the board to revision symbol code of the guild

(In English below)

Raadin suunnasta taas aamupäivää,

Raati on päättänyt kokouksessaan 8/22 esittää killan tunnusohjesäännön päivittämistä.

Tunnusohjesääntö löytyy täältä: https://www.fyysikkokilta.fi/kiltajarjestys/5/
Raadin pohjaesitys tunnusohjesäännön muutoksista löytyy täältä: https://drive.google.com/file/d/1_OLAhCnjjYmI3EiN8TktfhN_s-vCUYEW/view?usp=sharing

Muutosesitys koskee kahta kohtaa:

Ensimmäinen näistä koskee kohtaa 10 §: Haalarit, joka on nykyisellään tässä muodossa:

“Fyysikot kantavat tunnuksenaan väritykseltään mahdollisimman luonnonvalkoisia haalareita. Parillisina vuosina selkään tuleva fii teksteineen on musta valkoisella pohjalla, parittomina tämän negatiivi. Vasempaan rintataskuun tulee ommella killan haalarimerkki.”

Raati esittää, että tämä kohta muutettaisiin muotoon (muutos kursivoitu):

“Fyysikot kantavat tunnuksenaan väritykseltään mahdollisimman luonnonvalkoisia haalareita. Parillisina vuosina selkään tuleva fii teksteineen on musta valkoisella pohjalla, parittomina tämän negatiivi. Vasempaan rintataskuun tulee ommella killan haalarimerkki. Quantum Technology -linjan opiskelijoiden haalarit ovat muuten samanlaiset, mutta vasen hiha on beigen värinen.

Muutosesityksen toinen osa koskee hopeisia ansiomerkkejä, eli kohtaa 4 § Killan ansiomerkit:

-----Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle, ei kuitenkaan kunniajäsenelle. Hopeisen ansiomerkin myöntää raati kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hopeista ansiomerkkiä voidaan myöntää vuosittain enintään neljä kappaletta, ellei raati yksimielisesti toisin päätä.-----

Raati esittää, että tämä kohta muutettaisiin muotoon (muutos kursivoitu):

-----Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle, ei kuitenkaan kunniajäsenelle. Hopeisen ansiomerkin myöntää raati kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hopeista ansiomerkkiä voidaan myöntää vuosittain enintään kuusi kappaletta, ellei raati yksimielisesti toisin päätä.-----

Perustelut muutosesityksille:

Vuoden 2020 Quantum Technology (tästä lähtien QT) fuksit pistivät alulle idean QT-opiskelijoiden oman värisestä hihasta. Idea ei silloin toteutunut, mutta se välitettiin QT-fukseille 21, jotka ryhtyivät ajamaan asiaa eteenpäin. Väri valittiin QT-fuksien 21 määrittämistä vaihtoehdoista kahella kyselyllä, jotka fuksit jako avoimesti kaikille QT-vuosikursseille. He tekivät kyselyn kaikille killan QT-opiskelijoille, ja kyselyn perusteella väriksi valikoitui beige. Vuoden 2021 fuksikapteenit välittivät tämän tiedon sen aikaiselle raadille, joka teki asiasta hallinnollisen päätöksen. Vanhemmille QT-vuosikursseille tilattiin irralisia beigejä hihoja. Nykyinen raati näkee, että tunnusohjesääntö kuuluu päivittää ajan tasalle haalarien osalta.

Hopeisia ansiomerkkejä voidaan myöntää tällä hetkellä vuodessa enintään neljä kappaletta, ellei raati yksimielisesti toisin päätä. Kun tarkastellaan hopeisten ansiomerkkien saajia viimeisen neljän vuoden ajalta (https://www.fyysikkokilta.fi/kunnianosoitukset/ansiomerkit/), huomataan että kolmena vuonna raati on myöntänyt yli neljä ansiomerkkiä (vuonna 2018 viisi, vuonna 2020 viisi, ja vuonna 2021 kuusi). Myönnettävien ansiomerkkien määrän nousua selittää killan koon merkittävä kasvaminen viimeisten vuosien aikana. Kun kiltalaisten määrä kasvaa, myös aktiivisten toimijoiden määrä kasvaa, ja tällöin myös potentiaalisia ansiomerkin saajia on enemmän.

Raati ehdottaa vuodessa myönnettävän enimmäismäärän nostamista suoraan neljästä kuuteen, koska jo nyt on havaittu, että potentiaalisia ansiomerkkien saajia voi vuositasolla olla kuusikin kappaletta. Kilta tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, ja tällöin potentiaalisten ansiomerkkien saajia on luultavsti vielä enemmän kuin viime vuosina.

Aiheesta voi käydä keskustelua täällä Fiirumilla, tai siitä voi olla suoraan yhtyedessä minuun (puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi / @anleju) tai lähestyä raatia anonyymisti (https://www.fyysikkokilta.fi/palaute-raadille/). Esitys tullaan käsittelemään killan vuosikokouksessa.

Raati '22 puolesta
Antti Karjasilta
Puheenjohtaja


Morning greetings from the board,

The board has decided in its 8/22 meeting to propose a revision to the symbol code (tunnusohjesääntö in Finnish) of the Guild.

The symbol code can be found here: https://www.fyysikkokilta.fi/kiltajarjestys/5/
The proposal of board can be found here: https://drive.google.com/file/d/1_OLAhCnjjYmI3EiN8TktfhN_s-vCUYEW/view?usp=sharing
Unfortunately both of them are available only in Finnish, but I’ll try to present the main points here.

Quick explanation of the symbol code:
Symbol code regulates what different symbols of Guild are, how they are supposed to be used, and who can use them. These symbols include example the Guild logo, Guild flag, overalls, badges of merits, among other things.

The proposal consists of two revisions:

Firstly, currently the code doesn’t have any mention of Quantum Technology (later QT) -students’ overalls. The board proposes adding a mention that the left arm of the overalls of QT-students is beige. This idea of different colored arm was initially started by 2020 QT-fuksis, and 2021 QT-fuksis finished it. Two different options for the color were presented, and all QT-students of the guild had a chance to vote on these, with the beige ending up selected. The board sees that it is proper to include this in the symbol code.

Secondly, currently the code states that “at maximum, four silver badges of merit (later silver badges) can be awarded yearly, unless the board unanimously decides otherwise”. During the period of last four years, the board has three times decided to award more silver badges than four: six in 2021, 5 in 2020, and 5 in 2018. This increase is explained due to guild’s size increasing; as there are more active people in the guild, there are more potential recipients of the silver badges. Thus, the board proposes that the in the future, at maximum, 6 silver badges of merit can be awarded yearly. More silver badges can be awarded in year, if board so decides unanimously.

The topic can be discussed here on Fiirumi, or you can contact me (puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi/ @anleju), or contact board anonymously (https://www.fyysikkokilta.fi/en/palaute-raadille/).

On the behalf of board '22
Antti Karjasilta
President

3 tykkäystä