SCI Bachelor's Programme Committee 1/24

In Finnish below


Decision items

  • The committee addressed changes to the CS bachelor’s thesis seminar and the teaching periods of the course Databases for Data Science, to be presented to the SCI Academic Committee.

Development of entrance exams

The upcoming entrance exam rehaul was discussed. This has been under preparation in working groups during the past year. Currently there are 130 separate entrance exams nationally. The new model intends to consolidate these into 7 entrance exams, which will account for all post-secondary study options at the university level.

Students applying to Engineering Physics and Mathematics or any of the other programmes in the School of Science will take the unified entrance exam for mathematics and natural sciences, which will be quite strongly analogous to the current entrance exam for tech programmes. Information Networks, the admissions of which have been separate from the joint admission for tech programmes, might end up with some other entrance exam. The name of the entrance exam is still under discussion to reflect the study programmes that it covers.

An electronically administered version of the entrance exam is under development, but the platform for this is work in progress. The entrance exams in 2025 will be held according to the new model, but they will be administered electronically when the platform is ready.

There was discussion about the benefits of the new system in relation to workload, taking into account the current emphasis given to the entrance exam, and their apparent convergence with the matriculation examination.

Language guidelines

The committee went through the situation with teaching languages in the school’s different BSc level majors.

The responsible professors presented timelines for updates to the language of study attainment of courses for the curricula of 2024–2026 and 2026–2028. The CS courses mandatory for students of several majors will be getting implementations in Finnish, held simultaneously with those in English. For many of the majors the aim is to make it possible to complete the BSc major studies in Finnish by choosing certain courses.

It was suggested that with Finnish subtitles for lecture videos, one could get Finnish implementations of courses with non-Finnish speaking staff. Return to remote teaching is not to be incentivized, however, for the wellbeing of teaching staff and students.

In the math major, Finnish language exercise sessions have been implemented, and the plans for teaching in the 2026–2028 curriculum will be made after more specific guidelines are formed. English-language implementations can’t be removed, so making studying in Finnish possible would appear to concern the possibilities to organize teaching in many languages.

The engineering physics major can be done completely in Finnish, except for one course (MS-C1350). This is one of the courses for which a Finnish implementation has been under consideration.

For majors at the MSc level, the language guidelines have not been decided yet, but it has been interpreted that it should be possible to complete them in Finnish in the future. The discussion about this will resume after the guidelines for the BSc levels have been finalized.

Credit accumulation

Average study credits accrued by new students during the autumn are at a comparable level or better compared to last year. However, students whose study activity has abruptly diminished have been contacted.

AllWell?

The survey was opened on 1st of February for two weeks. The idea is to have it over before exam week, to promote the response rate. The response rate has been diminishing in the recent years —the situation is to be remedied by marketing and encouragement. More prominent feedback sessions was discussed as a possible method.

The decline in response rate is also visible in the Bachelor’s Graduate Survey, where the response rate has fallen to ~70% from a previous 95%. They are trying to raise this through bachelor’s buns and other initiatives, but the response rate is weak on a national level. The Graduate Survey brings in 3% of the university’s funding, so the diminished response rate has meant a significant reduction to this funding. The survey can in fact be completed when one is finalizing BSc studies, so e.g. integration with the BSc thesis seminar was considered.

Student’s interest in academic advising was discussed. It was pondered how new students could be encouraged to take part, since older students have considered these kinds of discussion opportunities valuable.
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Kokous 1/2024

Päätösasiat

  • Esitetään Perustieteiden akateemiselle komitealle muutoksia tietotekniikan kandiseminaarin ja Databases for Data Science suoritusperiodeihin kevään toteutukseen.

Valintakokeiden kehittäminen

Keskusteltiin valintakokeen päivityksestä. Tätä on työstetty viime vuonna työryhmissä. Tällä hetkellä noin 130 valintakoetta. Tulevassa hakukoemallissa on tarkoitus yhdistää kaikki aiemmat valintakokeet 7 valintakokeeseen, jotka kattavat kaikki opintolinjat.

TFM tulee menemään muiden perustieteiden hakukohteiden kanssa matemaattis-luonnonteteellisen kokeen alle, mikä vastaa DIA-valintakoetta hyvin vahvasti. DIA-valintakokeen ulkopuolella ollut informaatioverkostot-hakukohde saatetaan vielä siirtää eri valintakokeen alle. Valintakokeen nimestä on vielä keskustelua sen alla olevien alojen kattavuuden nostamiseksi.

Valintakokeesta ollaan kehittämässä digitaalista versiota, mutta digialustaa selvitellään vielä. 2025 valintakokeet on uusilla valintakokeilla, mutta digikoe tulee, kun se on valmis.

Keskusteltiin mallin hyödyistä suhteessa käytettävään työmäärään ottaen huomioon pääsykokeiden nykyisen painoarvon ja valintakokeiden kasvavan läheisyyden ylioppilaskokeisiin.

Kielilinjaukset

Käytiin läpi tämänhetkistä pääaineiden kielitilannetta.

Vastuuprofessorit esittelivät aikatauluja kurssien suorituskieliä koskeville päivityksille vuosien 2024–2026 ja 2026–2028 opetussuunnitelmiin. Monelle pääaineelle pakollisista tietotekniikan kursseista ollaan tekemässä suomenkielisiä kurssitoteutuksia, jotka toteutetaan samaan aikaan englanninkielisten kurssitoteutusten kanssa. Useassa pääaineessa tähdätään siihen, että 2026–2028 opetussuunnitelmassa olisi mahdollista opiskella kandipääaine suomeksi valitsemalla suomenkieliset kurssit listasta.

Ehdotettiin, että suomenkielisillä tekstityksillä luentovideoissa voitaisiin saada suomenkielisiä toteutuksia englanninkielisillä opetushenkilöillä. Ei kuitenkaan haluta kannustaa paluuta etäopiskelumoodiin niin opettajien kuin opiskelijoiden mielenterveyden takia.

Matematiikan pääaineessa on toteutettu suomenkielisiä laskariryhmiä ja odotetaan tarkempien linjausten muodostamista ennen kuin lähdetään suunnittelemaan kurssitoteutuksia 2026–2028 opetussuunnitelmaan. Englanninkielisiä toteutuksia ei voida poistaa, joten täysi suomenkielistäminen vaikuttaisi mahdollisuuksiin järjestää monipuolista opetusta.

Fysiikan pääaine on yhtä kurssia (MS-C1350) lukuunottamatta jo mahdollista suorittaa täysin suomenkielisesti. Tämä kurssi on listalla kursseista, joiden suomenkielisen toteutuksen mahdollisuutta harkitaan.

Maisteripääaineissa päätös kielilinjauksista on auki, mutta on tulkittu, että maisteri pitäisi jatkossa olla suoritettavissa pääosin suomeksi. Tähän palataan, kun kandien kielilinjaukset on saatettu maaliin.

Opintopistekertymät

Fuksien syksyn opintopistekertymät ovat samalla tasolla tai hieman paremmat kuin viime vuonna samassa vaiheessa. Kuitenkin on otettu yhteyttä opiskelijoihin, joiden opiskeluaktiivisuus on laskenut jyrkästi.

AllWell?

Kysely avattiin 1.2. kahdeksi viikoksi. Tarkoitus olla ohi ennen tenttiviikkoa, jotta vastaamisinto olisi parempi. Vastaajamäärä on vähentynyt vuosittain viime vuosina, yritetään saada paremmaksi markkinoimalla ja kannustamalla. Mietittiin, miten motivoitaisiin vastaamista näkyvämmillä palautetilaisuuksilla.

Laskenut palauteaktiivisuus näkyy myös kandipalautteessa. Kandipalautteessa ~70 % vastausprosentti (aikaisemmin ollut 95 %). Vastausaktiivisuutta yritetään nostaa kandipullilla ja muilla, mutta kansallisella tasolla heikko vastausprosentti. Kandipalaute tuo 3 % yliopiston rahoituksesta, joten nykyään saadaan aika paljon vähemmän rahoitusta laskun takia. Kandipalautteen voi oikeastaan tehdä jo kanditutkinnon loppuvaiheilla, joten mietittiin sen integroimista esimerkiksi kandiseminaariin.

Keskusteltiin opiskelijoiden kiinnostuksesta akateemiseen ohjaukseen yleisesti. Mietittiin, miten voitaisiin kannustaa uusia opiskelijoita osallistumaan, sillä myöhemmässä vaiheessa olevat opiskelijat ovat arvostaneet keskustelumahdollisuuksia.