SCI kandikoulutusneuvosto 1/20

Vuoden ensimmäisessä perustieteiden kandidaattiohjelman koulutusneuvoston kokouksessa 20.1.2020 käsiteltiin laajemmin TEE-itsearviointia (teaching evaluation exercise) sekä ehdotuksia opinnäytetöissä käytettävästä Word-pohjasta, teknillinen psykologia -kandipääaineesta ja uudesta periodirakenteesta.

TEE-itsearvioinnissa jokainen korkeakoulu suorittaa vuoden 2020 aikana opetuksen arviointia annettujen kysymysten pohjalta. SCI:lle koko korkeakoulun laajuinen itsearviointi on hankalaa, sillä pääaineet ovat kovin erilaisia keskenään. Sovittiin, että käytännössä jokainen pääaine suorittaa jonkinlaista itsearviointia ja lisää tämän jälkeen SCI:n yhteiseen raporttiin kommentteja ja esiin nousseita asioita. Itsearvioinnin vaatimuksena on, että opiskelijat ovat siinä mukana (esimerkiksi opintovastaavien muodossa).

Valmista Word-pohjaa kandi- ja diplomitöihin ehdotettiin, koska vastaava Latex-pohja on olemassa, mutta esimerkiksi tutalla ja infolla Word on usein riittävä (ja helpompi) alusta. Ehdotuksen yksityiskohdista heräsi keskustelua, mutta yleisesti oltiin sitä mieltä, että tällainen pohja olisi hyvä ja opiskelijoiden elämää helpottava asia. Latex-sanan monet merkitykset sekä tässä mielessä myös ilmaisu “latex-pohja” herättivät kokouksessa hilpeyttä.

Teknillinen psykologia on jo ilmeisesti melko pitkään vireillä ollut ehdotus uudeksi sivuaineeksi ja myöhemmin pääaineeksi SCI:n alle. Ohjelma olisi lähellä infoa sisällöltään ja keskittyisi ihmislähtöisiin teknologisiin ratkaisuihin ja siihen, miten ihmisen käyttäytyminen tulee ottaa huomioon laitteita ja palveluita suunniteltaessa. Ehdotus on vasta lapsenkengissään ja resurssipulaa on.

Periodirakenteen pientä muutosta 2022–2024 opetussuunnitelmaan ehdotettiin. Ehdotuksessa periodit I–IV pysyisivät ennallaan, mutta viides periodi lyhentyisi viikolla ja muuttuisi intensiivisemmäksi. Keskusteltiin viidennen periodin kurssitarjonnasta ja siitä, että monet ovat jo kesätöissä tuohon aikaan. Esiin nousi muun muassa ehdotus siitä, että viidennessä periodissa olisi vähemmän läsnäolopakollisia kursseja.

Periodirakenteen muutosehdotuksessa oli myös jonkinlaiset syys- ja pääsiäislomat. Opintovastaavat huomauttivat, että jos nämä lomat toteutuvat, niiden pitää myös oikeasti olla lomia ja opettajille pitää painottaa, ettei niiden aikana olisi esimerkiksi deadlineja. Lisäksi ehdotuksessa esitettiin, että orientaatioviikko olisi samaan aikaan kuin opintojen aloitus. Luonnollisesti vastustimme tätä älynväläystä, ja niin vastustivat professoritkin.

Näiden lisäksi puhuttiin lyhyesti siitä, että kevään 2020 kurssi Databases jouduttiin korvaamaan toisella kurssilla, koska alkuperäisen kurssin opettaja lähti Aallosta. Heräsi kysymys, miksei tällaisissa tilanteissa ole valmiina jonkinlaisia varamenettelyjä, esimerkiksi varaopettajaa. Käytiin myös läpi kurssien lisäykset ja poistot 2020–2022 opetussuunnitelmaan (fyssalle tulee paljon uusia Quantum Technology -pääaineen kursseja) sekä muistutettiin AllWell-kyselyn olemassaolosta.

2 tykkäystä