SCI kandikoulutusneuvosto 1/2021

Hellurei!

SCIn kandidaattiohjelmien koulutusneuvoston ensimmäisessä kokouksessa 1.2. aika riensi ja keskustelun aiheita oli paljon. Keskustelimme kandipalautteesta, opiskelijahyvinvoinnista ja tutkintotilastoista.

Kokous alkoi ilmoitusasioilla, joissa painotettiiin AllWell? -kysely aukeamista toisen vuoden kandi- ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? on auki 11.-24.2. Kyselyyn on tällä kertaa lisätty kysymyksiä korona-ajan opiskelusta ja arjesta. Yliopisto yrittää kovasti saada mahdollisimman monet vastaamaan, jotta saisivat tietoa korona-ajan vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin. Katsoimme myös fuksien ensimmäisen syksyn opintopistekertymiä, joissa oli erittäin vähän muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta totesimme myös, että histogrammi jossa pylväät ovat 11 opintopisteen levyisiä ei kerro hirveän paljon.

Kandipalautteesta lähinnä todettiin, että kandipalaute on loistavalla tasolla (rahoituskysymysten keskiarvo 4,1) ja vastausprosenttikin oli 93%. Kyselyn mukaan suurin kehityksen kohde on palautteen antaminen opiskelijoille. Mitä kysymyksessä tarkoitetaan “palautteella” ei ollut täysin selvää. Jännä juttu, jonka opin oli, että yliopiston rahoitusmallissa opiskelijapalautteella on 3%:n osuus.

Pohdimme myös kyselyiden tarkoitusta – kerätäänkö vain tietoa vai käytetäänkö kerättyä tietoa myös korjaaviin toimenpiteisiin. Keskustelu ajautui myös AllWell? -kyselyä koskevaksi. Koska yliopisto käyttää kyselyjä työkaluna asioiden kehittämisessä, kyselyistä saaduista tuloksista ja yliopiston korjaustoimenpiteistä pitäisi tiedottaa paremmin. Tavoite on, ettei opiskelijat koe samantekeväksi vastaavatko he kyselyyn vai eivät.

Keskustelu siirtyi sujuvasti AllWell? -kyselystä opiskelijahyvinvointiin yleisesti. Starting point of Wellbeing nousi esiin, sillä se on ollut erinomainen palvelu opiskelijoille korona-ajan tilanteessa. Kehitettävää on, koska opintopsykologien jonot ovat taas olleet pitkät syksyllä. Kokouksessa toivottiin lisää matalan kynnyksen yhteydenottokanavia opiskelijoille. Opiskelijahyvinvointiin todettiin vaikuttavan esimerkiksi yhteisöllisyys, opetuksen selkeä organisointi ja suunnittelu sekä koulutusohjelmien linjakkuus. Kokous totesi, että on tärkeää tehdä uudesta opetussuunnitelmasta järkevä ja selkeä.

Lopuksi katsoimme vielä tutkintodataa ja kävimme läpi aikataulun uuden opetussuunnitelman laatimiseen. Viime vuonna SCIssä valmistui enemmän kandeja kuin vuonna 2019. Odotetusti tavoitetasoon ei kuitenkaan päästy. TFM-opiskelijoiden kohdalla kandiksi valmistuneiden määrässä oli notkahdus vuoteen 2019 verrattuna. Uuden opetussuunnitelman laatiminen aloitetaan koulutusohjelma-, pääaine- ja sivuainetasoisten tavoitekuvausten suunnittelemisella. Keväällä suunnitellaan myös uutta teknillisen psykologian koulutusohjelmaa. Syksyllä laaditaan tutkintovaatimukset, pääaineiden ja sivuaineiden sisällöt, uudet kurssit ja mallilukkarit.

4 tykkäystä