SCI kandikoulutusneuvosto 2/20

Vuoden toinen perustieteiden kandidaattineuvoston kokous 16.3.2020 alkoi pienellä säädöllä. Noin puolet kokousväestä oli paikalla netin välityksellä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Lisäksi fyysisesti paikalla olleiden tuli istua vähintään metrin päässä toisistaan. We live in a simulation.

Kävimme ensin läpi opetussuunnitelmat 2020–2022 ja päätettiin niiden sisältö esityksen mukaisesti. Sekä matematiikassa ja systeemitieteissä että fysiikassa pääaineen laajuus kasvaa 65 opintopisteestä 75 opintopisteeseen (itse asiassa vain tuta pitäytyy 65 op pääaineessa), ja vastaavasti vapaavalintaisten opintojen määrä vähenee 10 opintopisteellä. Tämä oli jo käytännössä keskusteltu viime vuonna, eli allekirjoittaneella ei ollut paljoa sananvaltaa asiaan, vaikka en vapaavalintaisten opintojen vähentämisestä pidäkään.

Matikassa Lineaarialgebra siirtyy “boksiin”, josta valitaan vähintään viisi kurssia kuudesta. Lisäksi toisesta listasta valitaan nyt 3–4, eikä 2–3 niin kuin aiemmin. Fysiikassa uudeksi pakolliseksi kurssiksi tulee Klassinen dynamiikka, ja lisäksi vapaavalintaisien kurssien boksiin tulee seuraavat lisäykset: Lineaarialgebra, Biofysiikka, Signals and systems, Machine learning, Quantum information ja Quantum circuits. Näin ne fysiikan opiskelijat, jotka eivät ole määrättömän kiinnostuneita energiafysiikasta, voivat valita muunkinlaisia aihekokonaisuuksia pääaineeseensa.

Opetussuunnitelmien yhteydessä Tietotekniikan ohjelmanjohtaja ilmaisi närkästyksensä siitä, että tikin perusopinnoissa pitää pitää ns. “täysin turhaa” fysiikkaa. On totta, etteivät tietotekniikan opiskelijat sitä varmaankaan hirveästi tarvitse jatko-opinnoissaan, mutta fysiikka on kuitenkin “insinöörin yleissivistystä”. Keskustelu ohjattiin kuitenkin nopeasti takaisin aiheeseen, koska tästä olisi varmaankin saatu monen tunnin mouho aikaiseksi.

Kävimme myös läpi uudet sivuaineet ja kurssikuvaukset. Näissä ei käytännössä ollut muutoksia ollenkaan. Jotkut kurssikuvaukset ovat noin 10 vuotta vanhoja, joten niiden päivittäminen voisi olla hyvä idea, mutta kukaan ei sitä nyt jostain syystä ollut tehnyt.

Kandityön arvostelu yhtenäistyy SCI:llä muiden korkeakoulujen kanssa siten, että meilläkin siirrytään 0–5 numeroarvosteluun 31.7.2021 alkaen. Tätä varten tarvitaan uudet arvosteluperusteet ja -lomakkeet. Näitä suunnittelemaan perustettiin työryhmä joka esittelee aikaansaannoksensa ensi kokouksessa. Anyway, jos haluat vielä saada hylätty–hyväksytty–kiittäen hyväksytty -arvostelun kandityöhösi, tee työ kesään 2021 mennessä.

Kaksoispiste-TEE-itsearvioinneissa on tapahtunut sellainen plot twist, että kenelläkään ei ole aikaa tai motivaatiota tehdä niitä. En tosin yllättynyt tästä kovinkaan paljoa. Etenkin tilanne koronaviruksen kanssa on vienyt viimeisetkin halut viedä tätä työläyksien työläyttä maaliin. Ehkä Aallolta tulee tämän suhteen vielä jotain ohjeita tai ainakin dediksien joustoa, jos nyt tästä koronasekoilusta ensin selvittäisiin.