SCI kandikoulutusneuvosto 6/20

Vuoden kuudes ja viimeinen perustieteiden kandidaattineuvoston kokous 7.12.2020 oli aika lennokas sisällöltään. Lähdimme nimittäin reippaalla tangentilla asialistan ulkopuolelle ja puhuimme opiskelijahyvinvoinnista lähes tunnin ajan, mikä ei ollut lainkaan hassumpaa. Sen lisäksi puhuimme muun muassa kandityön muuttuvasta arvostelusta, orientaatioviikon palautteesta, MOOC-kursseista ja plagiarismista.

Kokous alkoi TEE-arvioinnin viimeisimpien juonenkäänteiden läpikäymisestä, mutta siitä lähdettiin melko nopeasti keskustelemaan opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista, mikä oli ehkä ihan hyvä asia. Monille etäopetuksen syksy on ollut rankka ja yksinäinen, mutta ratkaisuehdotukset ovat olleet kiven takana. SCIn opintovastaavat toivat tässä esiin joitakin palautekyselyissä ilmenneitä pointteja: voisi mm. olla enemmän ryhmässä työskentelyä, matalamman kynnyksen (virtuaali)tapaamisia luennoitsijoiden kanssa ja enemmän resursseja assarointiin. Mikään ei kuitenkaan poista sitä, että etäopiskelu on puuduttavaa. Toivottavasti pääsemme pian koronanjälkeiseen elämään.

Tässä yhteydessä puhuimme myös siitä, että monet kokevat aikamoisia valmistumispaineita, ja korkeakoulu on usein osasyy muun muassa mallilukujärjestyksien, dekaanin stipendien ja yleisen ilmapiirin takia. Paineita tulee myös valtiolta esimerkiksi opintolainahyvityksen muodossa. Viiden vuoden tavoitevauhti (jonka erityisesti fuksit ottavat tosissaan) on todella anteeksiantamaton, kun samalla pitäisi muun muassa kartuttaa työkokemusta, olla sosiaalista elämää ja huolehtia omasta hyvinvoinnista. Tämä on tosin enimmäkseen valtiotason koulutuspoliittinen ongelma: yliopistojen rahoitusmalli perustuu liiallisissa määrin nopeasti valmistuviin opiskelijoihin.

Tämän jälkeen käsittelimme muutamia sekalaisia asioita:

  • Kandityön arvostelu muuttuu numeroarvioinniksi 0-5 alkaen 1.8.2021. Tästä seuraa varmasti tiedotusta myöhemmin.
  • Fukseilta saatiin hyvää palautetta orientaatioviikosta. Etenkin kiltojen ohjelmasta ja ISOtoiminnasta tykättiin. Parasta on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen, mutta moni myös kokee, ettei ole oikein ryhmäytynyt. Kursseista ja eri urapoluista voisi olla enemmän tietoa.
  • MOOC-kurssien sisällöt menevät usein päällekkäin Aallon omien kurssien kanssa, mikä tekee hyväksilukemisen arvioinnista työlästä. Kurssit ovat suosittuja, joten hyväksilukupyyntöjä tulee paljon. Keskusteltiin siitä, kuinka herkästi MOOC-kursseja pitäisi hyväksyä opiskelijoiden tutkintoihin. Päätös tehdään myöhemmin™.
  • Plagiarismi on ongelma etenkin etäaikaan. Asiaan liittyy stressaavien opintojen ja deadline-viidakon keskellä hyvin inhimillinen näkökulma, mutta prujaaminen ei siltikään ole hyväksyttävää, koska on tarkoitus osoittaa omaa oppimista. Koulu pyrkii suhtautumaan asiaan ohjaavasti ennemmin kuin kurinpidollisesti: on muun muassa tärkeää tehdä selväksi, mikä on plagiarismin ja yhdessä tekemisen ero.

Sisällöllisesti painava kokous myös valahti hieman yliajalle ja päättyi lopulta n. 20 minuuttia myöhässä. Mitäpä sitä ei tekisi koulutuspolitiikan eteen!