SCI opetuksen johtoryhmä 1/20

Vuoden ensimmäisessä SCI:n opetuksen johtoryhmän kokouksessa 29.1.2020 käsiteltiin viime vuoden opetusta ja tilastoja, TEE-itsearviointeja ja Flow of Studies -periodimuutosta. Näistä kahta viimeistä käsiteltiin jo SCI:n kandikoulutusneuvostossa, mutta joitakin uusia asioita nousi esiin.

Viime vuonna valmistui yli 100 DI:tä enemmän kuin tavoiteltiin, mutta valmistuneiden kandien määrä taas oli jälleen n. 50 alle tavoitteen. Valmistuvien kandien määrä on järjestään pienempi kuin sisäänotto. Huomautettiin, että kandiseminaareissa on ongelmia: esimerkiksi tietotekniikan seminaarin suoritustaso on noin 60%. Ongelmaan löydettiin melko “boomer”-tyyppinen (toisaalta ehkä ihan totuuteenkin pohjautuva) syy: nykynuoret eivät kirjoita tarpeeksi, jolloin kandin tekeminen on vaikeaa. Language Centerillä on kuulemma jotain ratkaisuja tähän suunnitteilla, mutta yksityiskohdista ei vielä tiedetä.

Lisäksi valmistumisajoissa on ongelmia. Vain n. 15% SCI:n opiskelijoista valmistuu viiden vuoden tavoiteajassa. Keskimääräinen valmistumisaika on 6,5 vuotta. Tämä on yliopiston kannalta ongelma, koska SCI saa jopa 50% enemmän rahaa tavoiteajassa suoritetuista tutkinnoista, eli rahoitus riippuu pitkälti opiskelijoiden valmistumisnopeudesta. Toisaalta Aalto haluaa myös, että koko kanditutkinto pitäisi olla suoritettuna ennen maisteriin siirtymistä, mikä taas hidastaisi valmistumista, mikä tekee kaikesta tästä melko työlästä. Kaikki korkeakoulut ENGiä lukuunottamatta ovat tätä vastaan ja haluaisivat, että maisteriin voi siirtyä joustavasti vaikka pari kandikurssia puuttuisikin vielä.

Tässä kohtaa esille nousi myös muutamia sekalaisia asioita, kuten:

  • Kirjoilla on “kummittelemassa” vuosittain paljon henkilöitä, jotka ovat virallisesti opiskelijoita mutta eivät suorita yhtään kurssia. Nämä alentavat valmistumisprosenttia.
  • Diplomityön tekeminen voi kestää monissa tapauksissa lähemmäs vuoden, jolloin 2 vuoden valmistumistavoite on hankala.
  • Yleisesti opiskelijat tykkäävät enemmän yhden periodin kursseista, koska tällöin on vähemmän eri asioita meneillään kerralla ja opintojen aikataulutus on helpompaa. Opettajat taas pitävät enemmän usean periodin kursseista. Puuh.
  • Eräässä kyselyssä työnantajista jopa 81% olivat kiinnostuneita SCI:stä. Luku on huomattavasti korkeampi kuin muilla korkeakouluilla (kauppis ylitti 60% rajan).

Kokouksessa jatkettiin myös TEE-itsearvioinnin käsittelyä. Kritisoitiin yliopiston johtoa epäselvistä ohjeista (esim. “stakeholder review” -kohdassa: mitä/keitä stakeholderit edes ovat?) ja päätettiin, että keskitytään vain niihin kohtiin, joista on aidosti hyötyä SCI:lle itselleen, paitsi jos ohjeet yliopiston puolelta tarkentuvat.

Flow of Studies on vielä lapsenkengissään ja koskee vasta vuotta 2022. Kuitenkin melkein varmaa on, että kurssien noppamäärät eivät muutu. Siirrytään periodisysteemiin, jossa on neljä täysmittaista periodia ja intensiivinen, neljän tai viiden viikon 5. periodi. Lisäksi suunnitelmassa on pääsiäisloma. Periodien ajankohdat eivät ole synkronoitu HY:n kanssa, mutta pääsiäisloma on (“:D”). Orientaatioviikko saattaa pienentyä kahteen tai kolmeen päivään, mutta se ei tule olemaan päällekkäin opintojen aloituksen kanssa.