SCI opetuksen johtoryhmä 3/21

Hellurei!

Toukokuun kokous rumba pyörähti käyntiin SCIn opetuksen johtoryhmän kokouksella. Yliopiston kokoukset tapahtuva kahden viikon rupeamissa, joita tauottaa parin kuukauden hiljaiset jaksot. SCIn opetuksen johtoryhmän kokous on yleensä kokous rupeaman ensimmäinen ja epävirallisin. Se on enemmänkin keskustelutilaisuus, jossa jutellaan varadekaanin johdolla pääaineiden vastuuprofessoreiden, laitosten johtajien, opetuspalveluiden (LES) henkilökunnan ja opiskelijaedustajien kesken, eikä kokouksesta pidetä virallista pöytäkirjaa.

Tällä kertaa ensimmäinen aihe asialistalla oli diplomitöiden prosessiin ja arviointiin tulevat muutokset. Muutoksia ajaa uusi tutkintosääntö, joka astuu voimaan 1.8.2020. Uusi tutkintosääntö on hieman joustavampi aiempaan verrattuna. Esimerkiksi, tulevaisuudessa diplomityön saisi aloittaa kun on suorittanut “sopivan määrän” maisteritutkintoon laskettavia opintopisteitä, kun aiemmin vaatimus oli 45 opintopistettä. Kypsyysnäytteiden toteutustapa tulee myös kokemaan muutoksen kun niistä päätetään SCIn laajuinen yhteinen toteutustapa. Keskustelimme myös siitä tulisiko diplomitöiden aiheet jatkossakin hyväksyttää pääaineen koulutusneuvoston kokouksessa vai riittäisikö vastuuopettajan hyväksyntä. Opetuksen johtoryhmän kokouksen luonteen mukaisesti, näistä aiheista ei tehty vielä päätöksiä.

Toisena asialistalla oli meidän opintovastaavien esitys etäopiskelukyselyn tuloksista. Etäopiskelukysely tuotettiin maaliskuussa ja se keräsi kokonaisuudesssaan 355 vastausta. Tässä kokouksessa keskityimme opetukseen liittyviin tuloksiin. Kerroimme siitä kuinka ryhmäprojektien tekeminen on hankalaa etäyhteyksin, jos ryhmäkoot ovat isoja. Toimme esiin, että breakout-huoneet koetaan ajan hukaksi, ellei niissä tehtävää työskentelyä olla suunniteltu erityisen huolellisesti. Tuloksissa myös näkyi, että opiskelijoiden keskuudessa ei ole selvää mielipidettä siitä ovatko live-etäluennot vai luentovideot parempia, joten jaoimme molempiin liittyviä vinkkejä. Kerroimme myös osan opiskelijoista kokevan etätentit epäarvoistaviksi, sillä heidän ymmärryksensä on, että osa opiskelijoista suorittaa tentit kuuliaisesti itsenäisesti ja osa tekee tentit kaveriporukalla, vaikka se ei ole sallittua. Raporttimme kyselyn tuloksista sai erittäin hyvän vastaanoton. Pääaineiden vastuuopettajat pyysivät heti lupaa jakaa tiivistelmät koko opetushenkilökunnalle.

Seuraavaksi keskustelimme SISU uudistuksesta. WebOodi poistuu käytöstä 31.7.2021 ja tämän jälkeen siellä tapahtuvat toiminnot siirtyvät SISU-järjestelmään. Molemmat järjestelmät tulevat olemaan pois käytöstä 31.7.-8.8. Ilmapiiri yliopistolla tähän liittyen on erittäin epävarma – syksylle odotetaan kaaosta, käy katsomassa miten voit turvata itsesi. Tässä kokouksessa kuitenkin keskityimme opettajien huoliin muutokseen liittyen. Esille nousi huoli mahdollisista virheistä kun arvosanoja syötetään SISU järjestelmään, sillä järjestelmä ei vaadi LES:in henkilökunnan hyväksyntää arvosanoille. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa opettajien tekemiä virheitä ei huomata ja näiden korjaaminen jälkikäteen odotetaan olevan työmaa.

Tässä kohtaa kokouksessa oltiin jo lähellä mennä yliajalle ja jouduin itse lähtemään kokouksesta. Sain kuitenkin muilta SCIn opintovastaavilta tiivistelmän kokouksen viimeisistä keskustelunaiheista. Kokouksessa oltiin nopeasti käsitelty luonnosta 2022 opiskelijoiden valintaperusteista. Tästä huomionarvoisia seikkoja oli, että esityksessä oli lisätty TuKoKe-kilpailu listaan kilpailuja, joissa menestymisellä voi ansaita paikan ja että tulevaisuudessa tasapistetilanteet tullaan ratkomaan arpomalla. Tasapistetilanteiden ratkominen on merkittävä asia etenkin tuotantotalouden linjalle, sillä viime vuonna heidän sisäänottonsa räjähti kun todistusvalintakiintiö kasvoi ja tasapistetilanteita oli paljon.

Viimeiseksi vielä pohdittiin ensi syksyn hybridi-mallia. Tällä hetkellä tavoitteena on, että laskuharjoitukset pystyttäisiin pitämään kampuksella pitämällä luennot vielä etänä. Tenttijärjestelyt ovat vielä iso kysymysmerkki.

Tällä kertaa olikin aika information täyteinen kokous, kiva että luit näinkin pitkälle! Oikein aurinkoista kevättä kaikille!

1 tykkäys