SCI opetuksen johtoryhmä 4/20

Nonniiih nyt kun pitkästä aikaa pääsin itsekin kokoukseen paikalle niin tiedätte mitä se tarkoittaa. It’s referaatti time :b:s

Eli siis: Tänään 25.8. käsiteltiin opetuksen johtoryhmän kokouksessa lukuisia aiheita, joista polttavimpana luonnollisesti vallitseva poikkeuksellinen tilanne. Keskusteltiin aluksi siitä, että etä-/lähiopetuskäytännöt tulee ilmaista kaikilla kursseilla erittäin selvästi vastaavilla MyCourses-sivuilla, eli siis onko kurssi kokonaan etänä, ja jos ei ole niin mitkä osat ovat kontaktiopetusta. Kaikki kurssit pitäisi lähtökohtaisesti pystyä myös suorittamaan täysin etänä esim. sairastuessa.

Tämä herätti muutamissa huolta siitä, oppivatko opiskelijat mitään, jos suorituksia ei “valvota” ja tentit vedetään CTRL+F:llä läpi. Toisaalta keskustelu etätenttien valvomisesta meni nopeasti laittomuuksien puolelle: opiskelijoita ei saa pakottaa videoyhteyteen omassa kodissaan. Onko ratkaisu tähän, että opiskelijat tekevät tentin etänä mutta esim. ulkona tai kirjastossa, jotta videoyhteys on laillinen? Ei ole. Toivottavasti tyrmäsimme videovalvotut tentit tarpeeksi voimakkaasti. (Matikan laitoksella ainakin aiotaan onneksi jatkaa samaan malliin kuin viime keväänä.)

Seuraavaksi puhuttiin jotain strategiasta ja vuoden 2021 opiskelijakiintiöistä, mutta edellinen keskustelu jatkui vielä kiivaana Teamsin chatissa, joten keskittymiseni saattoi hieman herpaantua. “:D” Kiintiöt näyttävät kuitenkin kandissa seuraavanlaisilta: TFM:lle aiotaan ottaa DIA-valinnassa 80 opiskelijaa + MAOL-kilpailujen ja siirtohaun kautta kiintiötön määrä. Quantum Technologylle otetaan 30.

Vuodelle 2022 on myös suunnitteilla uusia kandiohjelmia SCI:n alle: jo joskus aiemmin mainittu Teknillinen psykologia (Engineering Psychology), Datatieteet (eli Data Science mutta suomeksi) ja Computer Science (eli tietotekniikka mutta englanniksi).

Lopuksi puhuttiin hiukan syksyllä aloittavista opiskelijoista. Keskustelussa ilmaistiin kollektiivisesti huolta siitä, kuinka hyvin fuksit pääsevät yliopistoelämään mukaan. Jonkinlainen kontaktiopetus (kuten laskarit luentosaleissa) olisi erittäin tärkeää. Lisäksi kiltojen rooli korostuu: tapahtumien kautta pääsee mukaan opiskelijayhteisöön, ja fuksiryhmien sekä tuutoroinnin avulla pidetään huoli fukseista sekä heidän opinnoistaan ja jaksamisestaan.

1 tykkäys