SCI opetuksen johtoryhmä 6/20

Vuoden viimeinen opetuksen johtoryhmän kokous 30.11.2020 ei ollut sisällöllisesti oikein edeltäjiensä veroinen. Tapaamisessa käyttiin läpi professorien diplomityöohjauksia, TEE-arvioinnin tuloksia ja Elements of AI part 2 -kurssin noppamäärästä.

Ihan ensin tosin käytiin lyhyesti läpi nykyinen koronatilanne: kaikki on käytännössä kiinni, EXAM-tiloissa saa olla maksimissaan 10 opiskelijaa kerrallaan ja tulee käyttää maskia. Epävirallisen tiedon mukaan koronatapauksia ei ole muutamaan viikkoon ollut kampuksella. Kolmannen periodin turvajärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Tämän jälkeen ensimmäinen keskusteluaihe liittyi siihen, että ollaan huomattu, että jotkut professorit ohjaavat huomattavasti enemmän dippatöitä kuin toiset eli työnjako ei mene tasan. Tähän on osin luonnollinen selitys: jotkut proffat ovat erikoistuneet alalle, joka on suositumpi aihe dippatöille, jolloin he automaattisesti “joutuvat” ohjaamaan useampia töitä. Lisäksi keskustelussa käytetty termi “workload” voi olla hieman harhaanjohtava, sillä esimerkiksi fysiikan laitos nimenomaan haluaa ohjata mahdollisimman paljon dippatöitä, koska ne koostavat ison osan laitoksen tutkimuksesta. Jotkut proffat ovat myös kuulemma kieltäytyneet valvomasta töitä tai vaikuttaneet muuten erittäin epämotivoituneilta, eikä tällaista tietenkään pitäisi tapahtua.

Tämän jälkeen jatkettiin taas lempiaiheeseeni eli TEE-arviointeihin. Tällä kertaa käsiteltiin stakeholder-paneelista saatua palautetta SCI-tasolla. (Palautetta lukiessa kannattaa pitää mielessä, että stakeholderit ovat yksityisiä yrityksiä, joilla on omat intressinsä.) SCI:llä yleisesti vaikuttaa olevan laadukkaat ja sopivan poikkitieteelliset perusopinnot ja SCI:ltä valmistuneet ovat haluttuja työmarkkinoilla. Erään palautteen perusteella tosin meillä on liian vähän “bisnesopintoja” (???). Esitettiin myös huoli siitä, miten oppimistasoa pidetään yllä valmistumisen jälkeen: maailma muuttuu nopeasti.

Fysiikan maisteriohjelma sai erityisesti kehuja analyyttisen ajattelun kehittämisestä ja siitä, että laitos kouluttaa generalisteja, jotka soveltuvat monelle alalle. Fysiikan ala on myös erittäin tärkeässä roolissa esimerkiksi ilmastokriisin ratkaisemisessa. Moni tosin valitsee maisterikseen loppujen lopuksi jonkun muun ohjelman, koska työllistymistilanne fyssalta voi tuntua epävarmalta. Fyssalla koulutetaan palautteen mukaan myös liikaa tutkijoita.

Matematiikan ja systeemitieteiden maisteriohjelma taas sai kehuja hyvästä työllistymisasteesta ja brändistä opiskelijoiden keskuudessa. Erilaiset matemaattiset mallit, jotka ennustavat esimerkiksi tulevaisuutta, ovat hyödyllisiä kaikkialla. Laitos on tosin vielä kovin pienikokoinen ottaen huomioon sen opettaman asian tärkeyden. Lisäksi mietittiin, miten voidaan varmistaa, että opiskelijat oppivat sekä matemaattisen teorian että käytännön taidot eri ohjelmistoihin, joilla teoriaa voi soveltaa.

Tämän jälkeen puhuttiin vielä nopeasti Elements of AI part 2 -kurssin opintopistemäärästä. Kurssin sivuilla mainitaan, että siitä saisi 2 ECTS-pistettä (eli käytännössä noppaa), mutta keskustelu konvergoitui aika voimakkaasti siihen, että Aallon opiskelijat saisivat siitä vain yhden opintopisteen. Tämä johtuu siitä, että kurssilla käsiteltävät aiheet leikkaavat jo valmiiksi käytännössä kaikkien SCI:läisten opetussuunnitelmaa. Jotkut halusivat, ettei kurssia voisi lukea SCI:läisen tutkintoon ollenkaan, joten ihan hyvä, että lopulta taidettiin päätyä tuohon yhden nopan konsensukseen. Päätöksiä ei opetuksen johtoryhmässä toki voi tehdä, joten katsotaan myöhemmin, miten asian kanssa käy.