SCI opetuksen johtoryhmän kokous 2/22

SCI opetuksen johtoryhmän kokous 2/22

30.3.2022

Moikka! Tässä olisi referaatti vuoden toisesta SCI opetuksen johtoryhmän kokouksesta. Kokous oli tosiaan aivan maaliskuun lopussa, mutta omien kiireiden vuoksi en ole saanut tätä Fiirumipostausta ulos aikaisemmin.

Maisteriohjelman vaihtaminen perustieteiden korkeakoulussa

Kokous alkoi keskustelulla SCI-opiskelijoiden mahdollisuudesta maisteriohjelman vaihtoon. Tällä hetkellä maisteriohjelman voi jättää tyhjäksi valmistumisen yhteydessä, mutta jatkossa se ei olisi enää mahdollista vaan maisteriohjelma on löytävä lukkoon saman tien kandiksi valmistumisen jälkeen. Opiskelijoiden mahdollisuus joustaa maisteriohjelman valinnassa haluttaisiin kuitenkin jollain tavalla säilyttää. Nyt keskusteltiin ehdotuksesta, jossa SCI:n opiskelijalla olisi mahdollisuus yhden kerran vaihtaa ohjelmaa muutamien kriteerien rajoissa:

  • Maisteriohjelman voisi vaihtaa vain toiseen ohjelmaan, joka olisi ollut valittavissa maisteriohjelmaksi suoraan kandiksi valmistumisen jälkeen eli esim. TFM:ltä valmistunut voisi vaihtaa CCIS-ohjelmaan tai fyssalta kandiksi valmistunut tutan sivuaineella ja vähintään keskiarvolla 4,2 voisi vaihtaa tuotantotalouden maisteriin.
  • Kaikki jo suoritetut maisterikurssit HOPS:issa tulee saada sijoitettua uuden ohjelman suunnitelmaa, jotta valmistumisaika ei pitenisi.

Maisterin vaihtamisen mahdollisuus koskisi ainakin kaikkia SCI:n ohjelmien välillä tehtäviä vaihtoja ja korkeakoulujen väliset vaihdot pitäisi sopia erikseen. Maisteriohjelman vaihtaminen on aikaisemmin ollut jo mahdollista ainakin BIZ:ssä ja ELEC:ssä. Matematiikan maisteriohjelmaan on myös aikaisemmin voinut siirtyä mistä tahansa Aallon tekniikan kandiohjelmasta ja uudistuksen myötä myös jo aloitetun ohjelman vaihtaminen matikkaan voitaisiin mahdollistaa kaikista korkeakouluista.

AllWell 2022 tulokset

AllWell kyselyn tuloksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia viime vuoteen verrattuna. 24 % Aallon opiskelijoista on arvioitu kyselyn mukaan olevan burnout-riskissä. Luku on huolestuttavan suuri. Vertaistuen määrä koettiin myös hyvin matalaksi. Jopa 39 % SCI:n opiskelijoista kokee, että he eivät saa tarpeeksi vertaistukea opiskeluun, kun taas koko Aallon tasolla osuus on noin 34 %. Vertaistuen saamisen kokemukset ovat myös romahtaneet negatiiviseen suuntaan pandemian aikana, mikä on tietenkin ymmärrettävää, sillä ihmiset eivät ole päässeet tapaamaan toisiaan kampuksella. Toivottavasti ensi vuonna nähtäisiin merkittävä parannus. Nopealla vilkaisulla ainakin burnout-luvut ovat olleet ennen koronapandemiaa huomattavasti paremmalla tolalla ja esim. 2019 SCI-opiskelijoista burnout-riskissä olevien määräksi arvioitiin 10-13%. Ei ole kuitenkaan aivan varmaa, että onko vastausten analysointi tehty tuolloin samalla tavalla kuin nykyään.

SCI-opintokysely etäopiskeluaikana syntyneiden käytäntöjen säilyttämisestä

Suuri osa kokouksen ajasta meni SCI-kiltojen tekemän etäopiskeluajan käytäntöihin liittyvän opintokyselyn tulosten esittelemiseen ja esityksestä syntyneeseen keskusteluun. Kyselyssä havaittuja asioita olivat esimerkiksi:

  • Monet opiskelijat toivoisivat etätyömahdollisuuksien jatkamista myös tulevaisuudessa. Erityisesti etäopiskelun joustavuudesta tykättiin ja osa haluaisi jatkaa samaan malliin kuin ennenkin eli pitkälti hybridiopiskelua painottaen.
  • 60 % vastaajista olivat innoissaan ja 80 % vähintäänkin neutraaleja kampukselle palaamisen suhteen eli myös lähiopetus tai mahdollisuus ainakin tulla kampukselle tekemään kouluhommia nähtiin tärkeänä. Opiskeluyhteisön tärkeys myös tuli kommenteissa esille.
  • Nauhoitettua opetusmateriaalia (esim. luentovideot) arvostettiin. Hyvänä nähtiin etenkin niiden tuoma joustavuus oman aikataulun suunnittelussa.
  • Sähköiset laskaripalautukset haluttiin säilyttää myös jatkossa.
  • Sähköiset tentit jakoivat ihmisten mielipiteitä: toiset halusivat niiden jatkuvan ja toiset taas epäilivät niissä huijaaminen olevan helppoa. Open-book tenttejä kehuttiin, koska niiden nähtiin testaavan paremmin oikeasti oleellista osaamista. Vastauksissa myös huomasi sen, että osalle kursseista etätentit varmasti sopisivat paremmin eli esim. tuta:lla etätentit on koettu hyviksi ja huijaamista pidetiin haastavana, kun taas matikan kandikursseilla etätenteissä huijaamista pidettäisiin suurempana ongelmana.
  • Opiskelijat toivoivat jatkossa selkeämpää viestintää kurssijärjestelyihin liittyen.

Yleisesti opintojen joustavuus tuntui olevan asia, jota opiskelijat toivoisivat jatkuvan myös tulevaisuudessa. Vastauksissa nähtiin myös eroja kandi- ja maisteriopiskelijoiden välillä, siten että etäopiskelu näyttäytyi erityisen tärkeänä maisteriopiskelijoille. Tämän oletetaan liittyvän esimerkiksi siihen, että suurempi osa maisteriopiskelijoista on mukana työelämässä, joka sopii huomattavasti paremmin yhdistettäväksi etäopiskeluun kuin kampuksella olemiseen.

Kyselyn toteutuksen ehkäpä suurin ongelma oli kysymysten asettelu: Jos opiskelijalta kysytään, haluaisiko hän lisää mahdollisuuksia opiskeluun, hän todennäköisesti vastaa kyllä. Tässä ei kuitenkaan tule esille mahdollisuuksien järjestämisen vaatimat resurssit tai opiskelijan preferenssit eri toteutettavien vaihtoehtojen väliltä. Tulevissa kyselyissä haluttaisiin enemmän vertailevia kysymyksiä, esim. jos jotain opetusta järjestetään, niin tulisiko se tehdä tavalla A vai B. Ylipäätänsä opettajat olivat mielissään, että opiskelijat tuovat kantojaan esille tällaisten kyselyjen kautta ja olivat myös valmiina kuuntelemaan ja toteuttamaan opiskelijoiden toiveita opetuksen järjestämisestä omien resurssiensa puitteissa.

Ukrainainalaisille opiskelijoille mahdollisuus tulla opiskelemaan Aaltoon ilmaiseksi

Kokouksessa keskusteltiin vielä sodan vuoksi opintonsa keskeyttäneiden ukrainalaisten opiskelijoiden mahdollisuudesta tulla Aaltoon lukemaan haluamiaan englanninkielisiä kursseja ilmaiseksi. Tästä on tarkemmin tietoa Aallon sivuilla: https://www.aalto.fi/en/news-and-events/aalto-university-offers-study-rights-without-fees-and-with-scholarships-to-ukraines

Lisäksi mainittiin, että ainakin opiskelijavaihtosopimukset ja -hakemukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle tai kyseisistä maista Aaltoon ovat tällä hetkellä Ukrainan sodan vuoksi jäissä.

Sähköinen DIA-valintakoepilotti kesällä 2022

Lopuksi vielä mainittiin sähköisistä DIA-valintakokeista. Tarkoituksena on siis sähköistää kokeet vuoteen 2025 mennessä valtakunnallisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti. Päätös sähköistämisestä syntyi osittain koronapandemian seurauksena. Kesällä 2022, ilmeisesti aivan toukokuun lopussa, järjestetään valintakoepilotti niille informaatioverkostojen pääaineeseen hakeville, jotka eivät hae muihin DIA-kohteisiin. Infon valintakokeen sisältö säilyy samans, mutta suoritus tehdään Aallon tiloissa sähköisesti Jyväskylän yliopiston kehittämällä TIM-järjestelmällä. Järjestelmä voi olla osalle tuttu ainakin C ja C++ kursseilta.

Tässä oli referaatti tältä kertaa. Nauttikaa Wapusta!

- OpIntovastaava