TFM koulutusneuvoston kokous 1/20

Vuoden ensimmäinen TFM koulutusneuvoston kokous pidettiin 21.1. Kokouksessa käsiteltiin uutta opetussuunnitelmaa vuosille 2020-2022 ja mitä muutoksia se saa aikaan kursseihin, maisterihakuun liittyviä muutoksia, AllWell? -opiskeluhyvinvointikyselyä, TEE itsearviointia ja opinnäytepohjia.

Korkeakoulu päättää joka toinen vuosi uudesta opetussuunnitelmasta seuraavalle kahdelle vuodelle. Vuosille 2020-2022 kursseihin on tulossa muutoksia seuraavasti:

Matematiikan kurssit:

  • Kurssi MS-C1540 Euklidiset avaruudet muuttuu kurssiksi MS-C1541 Metriset avaruudet/Metric spaces. Nimi on nyt osuvampi kurssin sisällön suhteen, sillä kurssilla ei pelkästään käsitelty Euklidisia lähestymistapoja. Sisältö tulee pysymään lähes samana. Kurssin kieli on todennäköisesti edelleen suomi.

  • Uusi kurssi: MS-E1051 - Combinatorial Network Analysis, maisteritaso. Tämän kurssin sisältö tukee kahta muuta tietotekniikan laitoksen CS kursseja (kurssien nimiä ei mainittu kokouksessa niin tämä jäi epäselväksi, todennäköisesti ainakin CS-E5740 Complex Networks). Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran 2. periodissa lukuvuonna 2021-2022.

  • Uusi kurssi: MS-E1150 - Matrix Theory, maisteritaso. Teoreettinen vastine kurssille MS-E1651 Numerical Matrix Computations. Kurssi on nimensä mukaisesti enemmän teoreettinen, pääsee syvemmälle matriisien teoriaan. Järjestetään ensimmäisen kerran 2. periodissa lukuvuonna 2021-2022.

  • Uusi kurssi: MS-E1621 - Algebraic Statistics, maisteritaso. Algebrallisia metodeja tilastotieteeseen. Järjestetään ensimmäisen kerran 2. periodissa lukuvuonna 2020-2021.

  • Kurssit MS-E1143 - Algebraic Geometry 1 ja MS-E1144 - Algebraic Geometry 2 ovat uusia vaikkakin samannimisiä kursseja on järjestetty viimeksi lukuvuonna 2017-2018. Kurssit tekevät paluun ja nyt ne järjestetään ensimmäisen kerran 1. ja 2. periodeissa vastaavasti lukuvuonna 2021-2022.

Fysiikan kurssit:

  • Muutama kurssi vaihtaa nimeään ja koodiaan. Sisältö on pääosin sama.

  • Uusi kurssi: PHYS-EXX01 - Machine Learning for Materials Science. Järjestetään ensimmäisen kerran 1-2. periodeissa lukuvuonna 2020-2021.

  • Kurssit PHYS-E0417 - Experimental Methods in Physics ja PHYS-E0566 - Advanced course in plasma physics with computational emphasis lakkautetaan.

  • Quantum Technology pääaineeseen tulee uusia kursseja: Quantum Mechanics, Thermodynamics and Statistical Physics, Quantum Circuits, Quantum Labs, Quantum Materials (liittyy vahvasti fuksivuoden kurssiin Structure of Matter/Aineen rakenne). Quantum Technology sivuaine on mahdollinen sisällyttää opintoihin.

Systeemianalyysin kursseissa ei ole vielä mainittavia muutoksia tulossa. Fabricio de Oliveire mainitsi että kurssi MS-E2121 Linear Optimization tulee muuttumaan, mutta muuten ei vielä ole isoista muutoksista systeemianalyysillä tietoa johtuen esimerkiksi henkilöstön vajeesta.

Maisteriohjelmaan hakemisen muutokset eivät vaikuta TFM kandiopiskelijoihin, koska meillä on suora pääsy Engineering Physics ja Mathematics and Operations Research maisteriohjelmiin. Muualta tulevat joutuvat hakemaan. Muutoksina esimerkiksi se ettei CV ja motivaatiokirje ole enää pakollisia. Tämän on tarkoitus nopeuttaa hakua.

AllWell? -opiskeluhyvinvointikysely on vuonna 2016 aloitettu vuosittainen kysely opiskeluhyvinvoinnista. Opiskelijoiden hyvinvointi ja hyvä opiskelukyky ovat keskeisiä painopisteitä Aallon strategialle. Kyselyllä hankitaan tietoa siitä, mitä pitäisi kehittää ja miten opiskelijoilla menee. Kysely tulee toisen vuoden kandi- ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille ja kysely on auki 5-19.2.2020. Opiskelijat saavat henkilökohtaisen kyselylinkin sähköpostiinsa.

TEE-itsearviointeihin ja opinnäytepohjiin liittyen keskusteltiin yleisesti samoista asioista mitä SCI kandineuvostossa 1/20, joista on mainittu opintovastaavan postauksessa SCI kandikoulutusneuvosto 1/20.

1 tykkäys