TFM koulutusneuvoston kokous 2/20

Vuoden toinen TFM koulutusneuvoston kokous pidettiin 17.3. Poikkeusoloista johtuen kokous pidettiin etänä Microsoft Teamsin kautta. Kokous sujui hyvin, hieman hämmennystä ja ongelmia aiheutui kun jokaiselta osallistujalta haluttiin erikseen chattiin kyllä/ei vastaus kun jotain päätettiin. Jatkossa vaihdetaan varmaan Zoomiin, jossa pitäisi olla suoraan joku äänestys ominaisuus. Keskustelimme myös lyhyesti koronaviruksen vaikutuksista meneillään olevien ja tulevien kurssien järjestelyihin.

Kävimme läpi 2020-2022 opetussuunnitelman rakennetta ja mitä muutoksia tulee kursseihin. Kanditason pääaineiden laajuus kasvaa kaikissa pääaineissa 65 opintopisteestä 75 opintopisteeseen, joka tuli myös ilmi SCI kandineuvoston koulutuksessa ja näistä mainittiin kyseisessä postauksessa. Muutoksia kanditasolla on tiivistetysti seuraavasti:

Perusopinnot:

 • Tässä ei muuta kuin fuksivuoden fysiikan kurssit muutetaan kaikki suomenkielisiksi ja matriisilaskenta muuttuu englanninkieliseksi. Fysiikan kursseista tämä koskee kursseja Electromagnetism (TFM) ja Structure of Matter (TFM). Vieraan kielen 3 op:n kurssin integrointi Structure of Matter kurssin kanssa on edelleen jatkossa mahdollista.

Teknillinen fysiikka:

 • Pakolliseksi kurssiksi tulee lisäyksenä PHYS-C0230 Klassinen dynamiikka, joka on käytännössä sama kurssi kuin aiempi maisteritason kurssi PHYS-E0419 Dynamics of particles, fluids and solids. Kurssi sisältää kivaa Lagrangen/Hamiltonin mekaniikkaa sekä suhteellisuusteoriaa. Kurssi järjestetään 5. periodissa ja suositellaan 2. vuodelle.
 • 10 op valinnaisiin kursseihin on vaihtoehtoina Lineaarialgebra, Biofysiikka, Signals and Systems, Machine Learning, Fluid dynamics, Quantum Information ja Quantum Circuits

Matematiikka ja systeemitieteet:

 • 75 op:n muutoksesta johtuen matikan kursseja valitaan 10 op lisää.
 • Käytännössä pääkursseista valitaan 25-30 op (aiemmin 20-25 op). Nämä ovat siis kurssit Abstract Algebra, Linear Algebra (lisäys), Partial Differential Equations, Euklidiset avaruudet/Metric Spaces, Introduction to Optimization ja Stochastic Processes.
 • Muista matematiikan kursseista valitaan nyt 15-20 op (aiemmin 10-15 op).

Maisteritason pääaineisiin tulee muutoksia tiivistettynä seuraavasti:

Engineering Physics:

 • Fysiikassa on aiemmin ollut yksi pääaine, Engineering Physics. Tämä poistuu ja tilalle tulee nyt kaksi tarkemmin määriteltyä pääainetta, 1) Materials Physics and Quantum Technology ja 2) Advanced Energy Technologies. Materials Physics and Quantum Technology pääaine on käytännössä sama kuin aiempi Engineering Physics pääaine ja Advanced Energy Technologies keskittyy nimensä mukaisesti energiatekniikkaan.
 • Yksi kurssi matematiikan puolelta ei ole enää pakollinen vaan se on yksi valinnaisista 20 opintopisteen kokonaisuudesta.
 • Computational Physics ja Advanced Physics laboratory ovat nyt molemmat pakollisia. Aiemmin on riittänyt, että valitsee toisen.
 • CS, CHEM ja ELEC kursseja tulee lisää laajan (65 op) pääaineen valinnaisiin kursseihin.

Mathematics and Operations Research:

 • Muutamia uusia kursseja tulee valinnaisiin. Näistä mainittiin jo edellisessä kokouksessa ja postauksessa. Jotkut vuosia sitten pidetyt kurssit (tohtori/maisteritason) tekevät myös paluun ja osa kursseista poistuu.
 • Muutamat kurssit vaihtavat opetusperiodia. Esimerkiksi MS-E2121 Linear Optimization vaihtuu periodeista I-II periodeihin III-IV.

Matematiikalla on tarkoitus järjestää (kyseenalainen) uusi sivuaine, Tulevaisuudentutkimus. Sivuaineen ja kurssien nimet aiheuttivat huolta ja mietittiin miten tällainen sivuaine vaikuttaa matematiikan laitoksen brändiin. Kurssien nimet esimerkiksi “Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta” kuulostavat liian pehmeiltä ja epämääräisiltä matematiikan laitokselle, jossa kuitenkin tehdään kunnon tutkimusta. Voi verrata esimerkiksi kurssiin Prediction and Time Series Analysis, joka koskee myös tulevaisuutta ja jossa nimi on paljon järkevämpi ja täsmällisempi. Tästä sivuaineesta keskustellaan myöhemmin, eikä sivuaineen järjestämisestä matikalla lyöty lukkoon.

Sitten koronauutisiin. Etäopetus todennäköisesti tulee onnistumaan ihan ok. Ongelmana on kokeiden järjestäminen. Ei ainakaan tule onnistumaan huhtikuussa tai välttämättä edes toukokuussa. Tässä vaiheessa ainakin matematiikan kursseista on mahdollista saada suoritusmerkintä, jos on tehnyt tarpeeksi paljon harjoitustehtäviä. Myöhemmin voi käydä loppukokeessa, jos haluaa arvosanan. Joillakin kursseilla on käytössä sähköinen koe tai suullinen koe, ja tämä onnistuu ainakin joillain pienemmillä (maisteritason) kursseilla. Sähköinen koe on kuitenkin vaikea kanditason kursseilla ja muillakin kursseilla, joissa on jopa satoja opiskelijoita. Valvominen on näissä vaikeaa. Ratkaisuja mietitään. Kurssien vetäjät antavat infoa kurssikohtaisesti MyCourses:n kautta.

Labrat on myös kaikki jouduttu perumaan. Vaihtoehtona erityisesti peruskursseissa nyt mittausdata annetaan valmiiksi ja sen pohjalta homma etenee muuten normaalisti.

Kaikkia vaihto-opiskelijoita on pyydetty palaamaan Suomeen. Kysymysmerkkinä myös myöhemmät vaihto-ohjelmat. Nämä tulevat ajankohtaiseksi myöhemmin.

1 tykkäys