TFM koulutusneuvoston kokous 2/21

Vuoden toisessa TFM koulutusneuvoston kokouksessa 16.3 käytiin läpi diplomitöitä (kuten aina alussa käydään), maisteritason kiintiötä, 2022-2024 opetussuunnitelmaa ja SISUa, johon ollaan siirtymässä kokonaan Oodista.

Diplomityöt

Diplomitöiden kohdalla tuli vastaan pari esimerkkiä valvojista, jotka ovat muualta kuin matikan tai fysiikan laitokselta. Esimerkiksi tietotekniikalta on pari proffaa valvojina machine learning aiheisissa töissä nyt keväällä. Tässä ongelmana on rahoitus, koska proffat saavat valmiista töistä omalle tutkimusryhmälle ihan hyvän summan (10 000 € kuulemani mukaan) joten toivottavaa luonnollisesti olisi, että TFM-opiskelijat tekisivät opinnäytetöitä matikan ja fysiikan laitokselle.

Maisteritason kiintiö

Kokouksessa puhuttiin maisteritason kiintiöstä, kun meidän ohjelmiin haetaan muista pääaineista. Matikalla ja fyssalla kiintiö on 15 ja tätä ei oletettavasti tulla muuttamaan lähiaikoina. Mathematics and Operations research ohjelman kohdalla on ollut puhetta tiukentaa valintakriteereitä opiskelijoille, jotka jatkavat ohjelmaan muista SCI-pääaineista kuin fysiikasta ja matematiikasta ja systeemitieteistä tai muista Aallon tekniikan koulujen kandidaattiohjelmista. Nämä eivät siis koske ketään TFM kandiopiskelijaa, joilla on suora pääsy fyssaan ja matikkaan, mutta tämä oli yksi kokouksessa esille noussut mielenkiintoinen aihe.

Opetussuunnitelma 2022-2024

Tulevan 2022-2024 opetussuunnitelman käsittely etenee. Tämän kevään aikana päätetään laajemmista muutoksista, kuten uusista pääaineista, sivuaineista ja yleisistä asioita. Vasta syksyllä keskitytään tarkemmin pääaineiden kursseihin ja laajuuksiin, uusiin kursseihin ja muihin yksityiskohtaisempiin asioihin.

Tähän liittyen meiltä opiskelijaedustajilta kysyttiin mahdollisia mielipiteitä kurssien periodeista, pituuksista ja mielipiteitä yleisesti. Mielipiteet kohdistuivat pääasiassa maisteritason kursseihin. Monista kahden periodin kursseista tykätään, koska kurssin työmäärä sijoittuu pidemmälle aikavälille ja työmäärä ei kasva liian suureksi. Omasta mielestäni on hyvä, että järjestetään maisteritasolla sekä 1 ja 2 periodisia kursseja tarjotaan. Jos kaikki kurssit olisivat esimerkiksi kahden periodin pituisia, niin työmäärä saattaa välillä olla todella/liian iso, jos on monta kurssia menossa samaan aikaan. Kurssien työmäärissä on luonnollisesti eroja, joten kaikkia kursseja ei olekaan järkevä venyttää kahteen periodiin tai vastaavasti tiivistää kaikki kuuteen viikkoon, joten on hyvä olla molempia.

SISU

Viimeisenä aiheena oli Oodista kokonaan siirtyminen uuteen systeemiin SISU. Tämä on kaikkia aaltolaisia koskeva muutos ja siirtyminen tapahtuu heinä-elokuun vaihteessa tänä vuonna. Kuulemisten perusteella esimerkiksi muista yliopistoista saa nähdä miten menee ja mitä kaiken maailman ongelmia siirtymisvaiheessa tai sen jälkeen tulee vastaan. Optimisti kuitenkin olen, että tulee toimimaan ainakin tyydyttävästi. Eilen 18.3 klo 14-16 oli suomenkielinen webinaari, tänään klo 12-14 on englanninkielinen ja ensi maanantaina 22.3 klo 12-14 on ruotsinkielinen webinaari. Linkit löytyvät esimerkiksi viikkotiedotteesta, jos jotakuta kiinnostaa. Kaikki tarvittava yksityiskohtaisempi info SISUun siirtymisestä tulee varmasti ajallaan myöhemmin.

1 tykkäys