TFM koulutusneuvoston kokous 3/20

Vähän ennen lukuvuoden loppua 19.5 pidettiin kolmas TFM-koulutusneuvoston kokous. Jälleen kerran kokous oli etänä Teamsin välityksellä, ei ollut erityisempää tarvetta vaihtaa Zoomiin, kuten edellisessä kokouksessa mietittiin. Kokous oli varsin lyhyt kahteen edelliseen verrattuna. Muutama kiinnostava huomio tuli kuitenkin ilmi, erityisesti koskien kyseenalaista sivuainetta Tulevaisuudentutkimus ja AllWell? kyselyä.

Advanced Materials for Innovation and Sustainability AMIS pääaineohjelma siirtyy CHEM korkeakoulun vastuulle tämän lukuvuoden jälkeen, eli vissiin syksystä alkaen CHEM on vastuussa. Tästä ohjelmasta voi halutessaan lukea enemmän intosta https://into.aalto.fi/display/enamis/Curriculum+2020-2021

Tällä kertaa ei tullut esille mitään muutoksia liittyen TFM pääaineiden kursseihin.

Edellisellä kerralla jäi avoimeksi uusi kyseenalainen sivuaine, Tulevaisuudentutkimus. Kanditason sivuaine handlattiin SCI kandineuvoston kokouksessa. Maisteritasolla huolia herätti se, että periaatteessa matematiikan sivuaineeseen on mahdollista valita Tulevaisuudentutkimuksen kursseja jos kurssit ovat muotoa MS-C/E. Tämä ei ole toivottua, koska ne eivät oikein kunnolla tue matematiikan ja systeemitieteiden kursseja. Jos kurssit ovat mieluummin SCI-kursseja niin professoreille jää hyvä mieli. Tämä ehdotus pistettiin eteenpäin.

AllWell? kysely tehtiin toisen vuoden kandiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. Jokaiselle vastanneelle tuli henkilökohtainen palaute kyselystä. Edellisiin vuosiin verrattuna tuntuu olevan melko paljon hajontaa parempi/huonompi suhteessa. Osassa kategorioista (esim. organized studying) keskiarvo parempaa, osassa (esim. Harshness toward oneself) huonompaa. Tästä voisi kirjoittaa aika pitkänkin katsauksen, mutta tässä ei kannata isoa esseetä kirjoittaa. Alunperin Fiilistiimin oli tarkoitus järjestää tapaaminen professorien ja opiskelijoiden kanssa maaliskuussa, mutta se jouduttiin luonnollisesti perumaan koronapandemian takia. Mahdollisesti tämä järjestetään teamsin välityksellä, tai myöhemmin fyysisenä. Toivottavasti tästä tulee enemmän tietoa ja laajempi katsaus opiskelijoiden hyvinvointiin, jos/kun tämä järjestetään. Tätä kirjoittaessa on varmaan jo yhteydenottoja tapahtunut Fiilistiimiin, mutta tilanteesta ei ole tarkempaa tietoa.

Etäopiskeluun liittyen tuntuu, että keskimäärin 50% opiskelijoista pitää etäopiskelua parempana, 50% samana tai huonompana. Tästäkin toivottavasti kuullaan joskus tulevaisuudessa enemmän näkemyksiä. Matematiikassa on järjestetty jo etäkokeet MyCourses:n kautta, toivottavasti meni hyvin. Syksyllä toivottavasti ollaan jo lähellä normaalia. Erityisen tärkeää olisi kontaktiopetuksen järjestäminen uusille fukseille, joille yliopistossa opiskelu on periaatteessa täysin uutta.

2 tykkäystä