TFM koulutusneuvoston kokous 7/20

Vuoden viimeinen TFM koulutusneuvoston kokous järjestettiin 15.12. Kokouksessa käytiin läpi TEE arvioinnin tuloksia, joista itse olin yhdessä kokouksessa paikalla lokakuun lopussa. Kävimme läpi myös opintovastaavamme Martin tekemää arvosana kyselyä (josta on jo myös postattu) ja - kuten aina - diplomitöiden arvosanoja. Koronasta oli vain vähän puhetta tällä kertaa ja Aallon linjaukset kolmannen jakson loppuun asti on jo julkaistu.

TEE eli Teaching Evaluation Exercise on ollut tämän vuoden aikana kaikille korkeakouluille järjestetty itsearviointi. Matikassa ja fysiikassa oli omat paneelinsa lokakuun lopussa, jossa käytiin läpi arvioinnin tuloksia, erityisesti ohjelmien vahvuuksia ja mahdollisia kehityskohteita. Seuraavat asiat tulivat näissä kokouksissa ilmi.

Fysiikka

Vahvuuksia

 • Fyysikoiden myyntipuhe: Fyysikot pelastavat maailman. Esimerkkinä ilmastonmuutos ja kaiken maailman energiakysymykset, jotka ovat puhdasta fysiikkaa.

 • Generalisti: Fyysikoita voi löytyä työstä kuin työstä. Palkkausmahdollisuudet ovat hyvin suuret.

 • Analyyttinen ajattelutapa on valmistuneiden suuri vahvuus.

 • Yhteys tietotekniikan ja koneoppimisen kanssa on vahvaa ja näitä taitoja hallitsevat ihmiset ovat haluttuja teollisuudessa.

 • Alumni verkosto on laaja ja edustaa monia aloja.

Kehitettävää

 • Ohjelma on hyvin tutkimuspainotteinen. Suunnilleen 50% valmistuneista jatkaa tohtoriopintoja. Tämä ei itsessään ole huono asia, mutta tästä myös luonnollinen jatke on puhdas tutkimus kun toiveena olisi saada fyysikoita enemmän teollisuuteen. Tämän oli kuulemma Mika Sillanpää jo sanonut syyskuun alussa fukseille kun painotti että menkää teollisuuteen niin tämä on ollut hänellä pitkään mielessä.

 • Matematiikka on luonnollisempi valinta monille, koska fyysikoiden uramahdollisuudet eivät ole selviä jos ei halua painottua tutkimukseen. Tähän myös on vaikuttanut palautteiden mukaan fuksikurssit, joihin panostetaan enemmän. Erityisesti kevään kurssit Electromagnetism ja Structure of Matter muutetaan suomenkielisiksi ja kurssien toteutusta parannetaan (myös paremmat opettajat?).

 • Fyysikot keskittyvät omaan tieteenalaansa, näkyvyys ei niin selvää varsinkaan opiskelijoille. Toivotaan ongelmanratkaisua laaja-alaisempaan alueeseen.

 • Aika vähän kansainvälisiä opiskelijoita. Quantum Technology to the rescue?

 • Alumnitoiminnan näkyvyys opiskelijoille paremmaksi.

 • Fyysikoille hackathon, vieralijaluentoja, yhteisönrakentaminen alumnien ja opiskelijoiden välillä, professor of practice tähän tehtävään?

 • Enemmän myyntipuhetta lukioille: Fyysikot pelastavat maailman. Saadaan enemmän opiskelijoita, erityisesti naisia.

Vaikka fysiikassa kehityskohteita on lukumäärältään enemmän, ei se tarkoita suoraan että asiat olisivat huonosti, erityisesti kun kohteet ovat paljon enemmän tai vähemmän yleisempiä ja laajempia kuin toiset.

Matematiikka

Vahvuuksia:

 • Ratkaisuja kaipaavat ongelmat monimutkaistuvat, odotettavissa 30% nousun tarve matematiikalle, tilastotieteelle ja systeemitieteille.
 • Matemaattisia malleja tarvitaan ongelmanratkaisuun ja päätöstentekoon. Esimerkkeinä ilmasto, terveys (viitaten koronaan), yhteys datatieteeseen.
 • Matikalla ja systeemitieteillä on opiskelijoiden keskuudessa hyvä brandi: Saat varmasti töitä.
 • Ongelmanratkaisun lähestymistavat ja sovelluskohteet houkuttelevat opiskelijoita.

Kehitettävää

 • Miten taataan hyvät matemaattiset taidot valmistuneille samalla kun heidän pitäisi olla tarpeeksi hyviä nykytekniikan kanssa?
 • Miten löydetään ne ongelmat jotka voi ratkaista matematiikalla: vaatii sosiaaliset taidot ja kommunikaatiota.
 • Matematiikan opetus maisteritasolla on pientä. Tilanne on kanditasolla on oikein hyvä, mutta maisteritasolla enemmän soveltuvuutta kursseille, jotta esimerkiksi data science opiskelijat haluavat opiskella enemmän matematiikkaa.

Arvosana kysely tuli myös kokouksessa puheeksi. Kuten Martti postasi, 68% vastaajista suosivat numeroarvosanaa 0-5 ja 32% suosivat pass/fail.

Numeroarvosanoilla moni pitää motivaatiota yllä kun pisteiden saavuttaminen vaatii työtä ja hyvä arvosana osoittaa että on hyvin työskennellyt. Joillakin kursseilla pisteiden metsästys on voinut olla kuitenkin ongelma, koska siinä keskittyy paljon pisteisiin eikä niinkään oppimiseen ja jotkut oleelliset asiat saattavat jäädä oppimatta. Arvosanoihin vaadituilla tuntimäärillä on myös kursseilla isoja eroja.

Hyväksytyy/hylätty asteikolla on vähemmän kilpailua opiskelijoiden välillä ja voi keskittyä oppimiseen vs pisteiden keräämiseen. Vastaajien mielestä on myös vähemmän painetta olla “täydellinen”.

Yksi vastauksissa tullut ehdotus oli pääaineiden kurssien arvostelu numeroilla ja sivuaineen ja vapaavalintaiset kurssit hyväksytty/hylätty. Tästä ei professorit erityisemmin innostunut ja tämä olisi vaikea toteuttaa käytännössä. Joku kurssi on toisen sivuaineessa ja toisen pääaineessa ja kurssilla itse päätetään oppimistavoitteet. Miten tästä saadaan reilua kaikille? Pystyykö tästä tehdä jotenkin järkevän?

Ihan viimeisenä koronasta oli puhetta, mutta arvaus oli että kolmosjakson loppuun asti ainakin jatkuu kokonaan etänä. Ja näin onkin Aalto nyt linjannut. Laitokset myös varautuvat että näin jatkuu neljännelle periodille. Mutta kaikki me varmasti toivomme että poikkeusolot voisivat jo hellittää.

Hyvää joulua kaikille! And we are done :ok_hand:

1 tykkäys