Wapputoimikunta / Wappucommittee

(In english below)

Hellurei ja hellät tunteet,

Wappu on julistettu, eikä siihen ole enää kuin vähän yli kuukausi! Kiireistä aikaa siis luvassa itse kullekin toimijalle.

Wapun aikana sekä killassa että muuallakin Otaniemessä on jos jonkin sortin tapahtumaa, ja kiirettä pitää. Ajankohta voi olla hyvinkin raskasta monelle toimijalle, ja siksi raati on pohtinutkin uuden Wapputoimikunnan perustamista. Wapputoimikunnan ideana olisi järjestää monia perinteisiä Wapun ajan tapahtumia, ja näin tasoittaa niistä vastuussa olevien raatilaisten ja toimarien työpanosta. Raadin kokouksessa 11/22 asiasta keskusteltua:

Toimikunnan tarkoituksena on järjestää Wapunajan tapahtumia killassa. Toimikunta on jo käytössä osassa muista killoissa, mutta ei perinteisesti Fyysikkokillassa.

Toimikunnan kuuluminen johonkin jaokseen herätti keskustelua. IE:n kanta oli, että Wapputoimikunta voisi kuulua hyvin tapahtumajaokseen.

Killalla on paljon tapahtumia ennen Wappua ja toimikunta voisi pienentää raatilaisten ja killan toimihenkilöiden työmäärään näissä tapahtumissa. Toimikunnalta toivottiin myös suunniteluapua. Lisäksi toimikunta voisi järjestää omia tapahtumia niin halutessaan, esimerkiksi Wappulaivan.

Tulevaisuudessa olisi tarkoitus, että toimikunta voisi tosiaankin ottaa päävastuuta esimerkiksi Wappusitseistä, Wappulaivasta, ja muista mahdollisista tapahtumista. Tänä vuonna toimikuntaa testattaisiin niin, että se tarjoaisi työvoima-apua joihinkin tapahtumiin (esimerkiksi fuksien Wappusitsit ja FK x Inkubio Wappusitsien sillis). Lisäksi tämän vuoden aikana suunniteltaisiin toimikunnan roolia tulevaisuudessa; mitä ja minkälaisia tapahtumia se järjestäisi, kuinka suuri toimikunnan tulisi olla, montako vetäjää sillä olisi jne. Toimikuntalaiset eivät missään nimessä tulisi olemaan töissä kaikissa Wapun ajan tapahtumissa, vaan auttelisivat siellä täällä, joten tapahtumiinkiin pääsee osallistumaan.

Mikäli Wapputoimikunta kiinnostaa, mukaan voi ilmoittautua tällä lomakkeella 31.3. mennessä. Jos haluatte antaa palautetta tai keskustella ideasta, voi keskustelua käydä täällä tai olla yhteydessä esimerkiksi allekirjoittaneeseen, tai lähettää raadille anonyymiä palautetta.

Wappuisin terveisin Raati ‘22 puolesta

Antti
puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi
@anleju

* * * * *

Hellou,

Wappu has been declared, and there is less than a month until it is here!

During Wapputime there are all sorts of events organized by the guild and other associations in Otaniemi. This time can be very stressful for some organizers, and thus the board has thought about founding a new Wappucommittee. The committee’s task would be to organize many of the traditional events related to Wappu, and thus reduce the workload of board members and officials responsible for those events. From the minutes of board’s meeting 11/22:

The committee’s objective is to organize Wapputime events in the guild. This kind of committee is used in some other guilds, but traditionally not in the Guild of Physics.

The was discussion on what division the committee would belong to. The view of IEs was that the committee could belong to the Event Division.

Guild has many events before Wappu, and the committee could reduce the workload of board members and officials in these events. Planning help from the committee was also wished upon. Additionally, the committee could also organize its own events, such as Wappuship.

In the future the goal is that the committee could take main responsibility for events such as Wappusitsit, Wappuship, and other similar events. This year the committee would be tested by utilizing it as a workforce for some events, for example fuksi Wappusitsit and the sillis of FK x Inkubio Wappusitsit. In addition, this year the committee’s role in the future would be thought upon: what kind of events it would organize, how large the committee would be, how many coordinators it would have etc. Committee members would not work in all Wapputime events, however they would provide a helping hand if needed, so being in the committee certainly doesn’t prevent participating in events.

If you are interested in being a part of Wappucommittee, you can sign-up using this form, deadline is 31.3. Discussion about the committee can be continued here, or one can contact me, or the board anonymously.

With Wappuish regards, on the behalf of Board ‘22

Antti
puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi
@anleju

4 tykkäystä

Moi Antti!

Kiitos hyvästä postauksesta, mahtavaa nähdä että raadissa kehitellään innovatiivisia ratkaisuja tukemaan kiltalaisten vapaaehtoistoimintaa!

Näin muutamassa casessa mukana pyörineenä ja entisenä fuksina minua kiinnostaisi kuulla raadin kanta Wapputoimikunnan markkinoinnista fukseille - tai tarkemmin sen välttämisestä. Wappu on erityisesti fukseille puhtaasti kokemista varten, ja esimerkiksi Fuksipeijaisissa tekemistä ilmeisestikin riittää, joten Wapputoimikuntaan ei varmastikaan olisi tavoitteenmukaista rekrytä fukseja töihin. Voin kuitenkin hyvin kuvitella, että innokkaita fukseja löytyisi vuosittain kaikesta huolimatta kärkkymässä pääsyä näihinkin hommiin, jo teekkarivaistoja kutkuttelevan toimikunnan nimenkin vuoksi.

Mitä mieltä siis raati on toimikunnan suuntaamisesta eri akateemisille i’ille? Pitäisikö mielestänne toimikunnan markkinoinnissa kiltalaisille ilmoittaa, että toimikuntaan haetaan lähtökohtaisesti vanhempia tieteenharjoittajia?

Kiitos jo tässä vaiheessa tehdystä ajatustyöstänne, ja jo etukäteen tulevistakin pohdinnoistanne. Mahtavaa duunia teette!

Kevätaurinkoisin Wapputerkuin,
Henri

3 tykkäystä

Moikka,

Kiitoksia Henri kommentistasi. Osuit asian ytimeen, eli Wapputoimikunta on nimenomaan suunnattu vanhemmille tieteenharjoittajille. Sinällään mikään ei estä fuksia toimimasta toimikunnassa, mutta kuten sanoit, on Wappu tunnetusti kovin kiireistä aikaa fukseille.

Muuten akateemisella iällä ei oikeastaan ole väliä. Olet myös oikeassa siinä, että voisi olla hyvä idea (ainakin jatkossa mikäli toimikunta ei jää kertaluonteiseksi) että toimikuntaan haetaan opiskelijoita, jotka ovat jo kerran kokeneet Wappumayhemit.

Briefly in English: Henri asked if the committee is targeted towards older students, as fuksis are very busy during Wapputime. The board has thought about this, and the committee is primarily meant for students, who have experienced Wappu-mayhem before. In principal there is nothing stopping fuksis from being part of the committee, but as said, fuksis are very busy this time.

3 tykkäystä